Säkerheten vid övergångsställen övervakades med rosor i Västra Nyland

Utgivningsdatum 5.5.2022 10.22 | Publicerad på svenska 6.5.2022 kl. 14.46
Nyhet
En man räcker en ros till föraren av en bil genom ett bilfönster medan en polis står i bakgrunden.

Polisen i Västra Nyland genomförde skärpt övervakning i två veckor för att kontrollera hur reglerna som gäller övergångsställen följs. Övervakningen utfördes i olika delar av polisinrättningens verksamhetsområde och utgjorde en del av det riksomfattande övervakningstemat.

Det inträffar beklagligt ofta farliga situationer vid övergångsställen även om dessa borde vara säkra för gående. Enligt lagen ska gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället lämnas fri passage.

Kommissarie Hannu Kontola berättar att polisinrättningens olika sektorer genomförde övervakningen i månadsskiftet april–maj tillsammans. Denna gång deltog även Trafikskyddet och till exempel representanter för Lojo stad. I samband med trafikkontrollen i Lojo belönade polisen och samarbetspartnerna goda prestationer med rosor. Detta var ett sätt att göra trafikkontrollerna effektivare och synligare samt öka den positiva attityden bland vägtrafikanterna.

– Städerna och kommunerna har trafiksäkerhetsarbetsgrupper som har som mål att förbättra och påverka trafiksäkerheten lokalt. Samövervakningen i Lojo är ett bra exempel på ett fungerande samarbete mellan olika aktörer som sysslar med trafiksäkerhet, säger Kontola.

 Enligt Kontola kunde rosor tyvärr inte delas ut till alla och reglerna som gäller övergångsställen följs fortfarande inte på ett tillfredsställande sätt. Under övervakningen tvingades polisen ingripa i olika slags förseelser som påträffades i alla grupper av vägtrafikanter. 

– Att gå mot rött ljus hör till de vanligaste förseelserna bland gående. Det är också vanligt att vägen korsas på dåliga ställen även om övergångsstället är nära. Även cyklisterna cyklar oförsiktigt ut på övergångsstället och många tycks glömma cyklistens väjningsregler. 

Enligt Kontola iakttar bilisterna i regel reglerna som gäller övergångsställen, men det finns fortfarande alltför mycket brister. Han uppmanar bilisterna att vara särskilt alerta när de närmar sig ett övergångsställe. 

– Ett stort problem är något för höga hastigheter i närheten av övergångsställen och att mobilen används under körning. Detta leder till att gående som just ska gå ut på övergångsstället observeras först när bilen redan är på övergångsstället. Då är det redan alltför sent.

Lojo Nyheter Polisinrättningen i Västra Nyland Trafik