Upp till flera tusen personer deltog i cruisingevenemanget under veckoslutet

15.9.2021 10.11 | Publicerad på svenska 16.9.2021 kl. 8.26
Nyhet

Lördagen den 11 september ordnades ett night cruising-evenemang i Kyrkslätt. I evenemanget deltog över 800 bilekipage. Det var fråga om en gemensam körning för bilförare och i samband med den ordnades också en småskalig bilutställning. Även om största delen av deltagarna uppförde sig bra kunde överdrifter och deras påföljder inte undvikas denna gång heller.

Evenemanget inleddes i början av kvällen i Kyrkslätt och därifrån åkte bilarna efter varandra via Lojo, Riihimäki, Hyvinge och Mäntsälä till Rosendal i Vanda. Bilarna stannade på stora parkeringsplatser på varje ort. Polisen var närvarande under hela evenemanget. Förutom patrullerna från polisinrättningen i Västra Nyland deltog patruller även från polisinrättningarna i Helsingfors och Östra Nyland.

Enligt kommissarie Hannu Kontola deltog som mest flera hundra bilekipage och tusentals människor i evenemanget. Som längst var bilkön tiotals kilometer. Ur polisens synvinkel är dessa evenemang problematiska eftersom de orsakar störningar och farliga situationer. 

– I Kyrkslätt uppförde sig deltagarna i regel bra, men vissa överdrifter förekom ändå. Dessa var till exempel att förare brände gummi och sladdade med bilen mitt i folkmassorna, störde polisen medvetet och körde för fort. Denna gång kunde olyckor till all lycka undvikas, även om allvarliga följder var nära ögat flera gånger, berättar Kontola.

I samband med övervakningen under evenemanget registrerade polisen åtta brottsanmälningar för grovt äventyrande av trafiksäkerheten och en anmälan som gällde rattfylleri. Fyra personers körkort drogs in på grund av allvarlig likgiltighet. Sexton personer fick böter.  

Under sommaren har flera motsvarande evenemang ordnats. Vanligen informeras polisen inte om evenemangen på förhand och det finns inga officiella arrangörer. Information om evenemangen läggs vanligen ut på sociala medier. 

Polisen strävar efter att vara synligt närvarande på evenemangen och samtalade med ett stort antal deltagare även i Kyrkslätt. 

– Eftersom en officiell arrangör saknas är det nästan omöjligt att på förhand diskutera faktorerna som påverkar säkerheten. Därför strävar vi efter att med vår närvaro förebygga farliga situationer och olyckor under evenemanget, säger Kontola.

Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland Trafik
Polisinrättningen i Västra Nyland
trafik
trafikövervakning