Länkstig

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Äänekoski polisstation, polisjouren

En av polisstationerna vid Polisinrättning i Inre Finland.
En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Polisinrättning i Inre Finland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Akselinkatu 6, 44100 ÄÄNEKOSKI

Postadress

PB 32, 44101 ÄÄNEKOSKI

Öppettider

 • tis
  9.00–12.00, 13.00–15.00

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 440 131
 • Brottsundersökning
  0295 448 415
 • Hittegods
  0295 414 749
 • Lokala tillståndsärenden
  0295 414 749
 • Protokollbeställning
  0295 448 052
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800

E-postadresser

Vi tjänar i dessa frågor

Brottsanmälan

Den som blivit offer för ett brott bör göra en brottsanmälan till polisen så fort som möjligt.