Poliisi - ajankohtaista hero sv

Aktuellt

Följ polisens nyheter! Polisen rapporterar aktivt om sin verksamhet runt om i Finland.

Här publiceras även polisens bloggar som ger en bättre insyn i polisrelaterade frågor och bakgrund till aktuella debatter.

Senare kommer vi även att erbjuda möjligheten att prenumerera på nyhetsbreven som skickas till din e-post. Nyheter och meddelanden kan även ses som RSS-flöde.

.

Nyheter - otsikko

Nyheter

Innehållspublicerare

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentliga delgivningar, kungörelser och andra meddelanden från polisen, såsom auktions- och anskaffningsanmälningar presenteras i publiceringsordning. 

Offentliga delgivningar ges, om personen som fått beslutet, inte har kunnat nås. Därmed delges beslutet offentligt. 

Kungörelserna berör oftast upphittad eller beslagtagen egendom, som skall kungöras offentligt.
 

Innehållspublicerare

null Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-919

Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-919

7.1.2021 11.14 | Publicerad på svenska 7.1.2021 kl. 11.50

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 7.1.2021 Meddelandets diarienummer är POL-2021-919

Som offentlig delgivning meddelas att på Polisinrätting I Inre Finland  finns tillgänglig i 14 dagar  från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande personer:


Jaakonsaari, Jere K. (24.09.2020)
Kallio, Jari V.E  (04.11.2019)
Rasinaho, Reijo A. (29.09.2020)

Besluten finns tillgängliga på adressen:
Polisinrattning  I Inre Finland
Saarijärvi Polisstation
Virastotie 4
43100 Saarijärvi

Öppettider:
Onsdag klo 8.30-12  and 12-15.30

Kontaktperson:
Sinikka Ståhl


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.
 

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Inre Finland Saarijärvi
delgivande
verbal kommunikation

Blogg - titeln

Polisblogg

Innehållspublicerare