Poliisi - ajankohtaista hero sv

Aktuellt

Följ polisens nyheter! Polisen rapporterar aktivt om sin verksamhet runt om i Finland.

Här publiceras även polisens bloggar som ger en bättre insyn i polisrelaterade frågor och bakgrund till aktuella debatter.

Senare kommer vi även att erbjuda möjligheten att prenumerera på nyhetsbreven som skickas till din e-post. Nyheter och meddelanden kan även ses som RSS-flöde.

.

Nyheter - otsikko

Nyheter

Innehållspublicerare

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentliga delgivningar, kungörelser och andra meddelanden från polisen, såsom auktions- och anskaffningsanmälningar presenteras i publiceringsordning. 

Offentliga delgivningar ges, om personen som fått beslutet, inte har kunnat nås. Därmed delges beslutet offentligt. 

Kungörelserna berör oftast upphittad eller beslagtagen egendom, som skall kungöras offentligt.
 

Innehållspublicerare

null Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-3437

Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-3437

14.1.2021 10.46

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 14.1.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-3437

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 14.1.2021. Med-delandets diarienummer POL-2021-3437

Som offentlig delgivning meddelas att på Björneborgs polisstation finns tillgänglig i 14 da-gar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angåen-de följande personer:

Jääskeläinen Eduard, 1029/2019
Jänismäki Harri Juhani, 1274/2019


Besluten finns tillgängliga på adressen:
Polisinrättningen i Sydvästra Finland
Björneborgs polisstation
Satakunnankatu 5
28100 BJÖRNEBORG

Öppettider:
mån. - fre. kl. 8:00 - 16:15

Kontaktperson:
Sekretera Teija Huhtanen


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta medde-lande.
 

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Sydvästra Finland Pori
delgivande
verbal kommunikation

Blogg - titeln

Polisblogg

Innehållspublicerare