Poliisi - ajankohtaista hero sv

Aktuellt

Följ polisens nyheter! Polisen rapporterar aktivt om sin verksamhet runt om i Finland.

Här publiceras även polisens bloggar som ger en bättre insyn i polisrelaterade frågor och bakgrund till aktuella debatter.

Senare kommer vi även att erbjuda möjligheten att prenumerera på nyhetsbreven som skickas till din e-post. Nyheter och meddelanden kan även ses som RSS-flöde.

.

Nyheter - otsikko

Nyheter

Innehållspublicerare

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentliga delgivningar, kungörelser och andra meddelanden från polisen, såsom auktions- och anskaffningsanmälningar presenteras i publiceringsordning. 

Offentliga delgivningar ges, om personen som fått beslutet, inte har kunnat nås. Därmed delges beslutet offentligt. 

Kungörelserna berör oftast upphittad eller beslagtagen egendom, som skall kungöras offentligt.
 

Innehållspublicerare

null Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-3600

Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-3600

14.1.2021 14.30

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 14.1.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-3600

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 14.1.2021. Med-delandets diarienummer är POL-2021-3600

Som offentlig delgivning meddelas att på Raumo polisstation finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande personer:


Erkkilä Aleksi Olavi, 75/2019
Immonen Jussi Ensio Wilhelm, 176/2017
Kaija Petri Ismo Juhani, 281/2016
Mäkelä Jari Antero, 244/2020
Saari Manu Juhani, 528/2020
Salmela-Mattila Taina Charlotta, 681/2019
Silainen Raimi Juhani, 80/2018
Sychold Niko Alexander, 212/2019


Besluten finns tillgängliga på adressen:
Polisinrättningen i Sydvästra Finland
Raumo polisstation
Aittakarinkatu 21
26100 RAUMO

Öppettider:
mån. - fre. kl. 9:00 - 16:00

Kontaktperson:
Sekretera Teija Huhtanen


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta medde-lande.
 

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Sydvästra Finland Rauma
delgivande
verbal kommunikation

Blogg - titeln

Polisblogg

Innehållspublicerare