Poliisi - ajankohtaista hero sv

Aktuellt

Följ polisens nyheter! Polisen rapporterar aktivt om sin verksamhet runt om i Finland.

Här publiceras även polisens bloggar som ger en bättre insyn i polisrelaterade frågor och bakgrund till aktuella debatter.

Senare kommer vi även att erbjuda möjligheten att prenumerera på nyhetsbreven som skickas till din e-post. Nyheter och meddelanden kan även ses som RSS-flöde.

.

Nyheter - otsikko

Nyheter

Innehållspublicerare

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentliga delgivningar, kungörelser och andra meddelanden från polisen, såsom auktions- och anskaffningsanmälningar presenteras i publiceringsordning. 

Offentliga delgivningar ges, om personen som fått beslutet, inte har kunnat nås. Därmed delges beslutet offentligt. 

Kungörelserna berör oftast upphittad eller beslagtagen egendom, som skall kungöras offentligt.
 

Innehållspublicerare

null Kungörelse 23.3.2021

Kungörelse 23.3.2021

23.3.2021 13.10

Konfiskerad egendom offentliggjots 23.3.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/85442/20 tvång TVP1
batteriladdare, Hilti, 2 kpl
skruvdragare, Makita
timanttilaikka, Hilti
batteri, Makita, 16 kpl
puristuskone, Rems
batteri, Hilti, 2 kpl
batteriladdare, Hilti
batteri, Bosch
väska, Makita, 3 kpl
2. Anmälen on ett brott 5500/R/83188/20 tvång TVP1
telefon, Iphone
3. Anmälen on ett brott 5500/R/5978/21 tvång PAI1
puukkosaha, Makita
pyöröjyrsin, Makita
skruvdragare, Makita
batteri lampa, Makita

4. Anmälen on ett brott 5500/R/78646/20 tvång KEY1
telefon, Nokia
5. Anmälen on ett brott 5500/R/88201/20 tvång TVP1
luftvapen, Gamo
6. Anmälen on ett brott 5500/R/70271/20 tvång KEY1
telefon, Iphone
telefon, Nokia
telefon, Samsung
telefon, Sony
7. Anmälen on ett brott 5500/R/73955/20 tvång PAI/1
armbandsur, Longines
armbandsur, Seiko
8. Anmälen on ett brott 5500/R/45789/20 tvång KEY/1
korttitulostin
magneettikortin lukija, kirjoittaja
dator, HP, bärbar 
dator, Lenovo, bärbar
vakuumispakkauskone
9. Anmälen on ett brott 5500/R/11050/20 tvång KEY/1
cykel, Nishiki
Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors

Blogg - titeln

Polisblogg

Innehållspublicerare