Poliisi - ajankohtaista hero sv

Aktuellt

Följ polisens nyheter! Polisen rapporterar aktivt om sin verksamhet runt om i Finland.

Här publiceras även polisens bloggar som ger en bättre insyn i polisrelaterade frågor och bakgrund till aktuella debatter.

Senare kommer vi även att erbjuda möjligheten att prenumerera på nyhetsbreven som skickas till din e-post. Nyheter och meddelanden kan även ses som RSS-flöde.

.

Nyheter - otsikko

Nyheter

Innehållspublicerare

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentliga delgivningar, kungörelser och andra meddelanden från polisen, såsom auktions- och anskaffningsanmälningar presenteras i publiceringsordning. 

Offentliga delgivningar ges, om personen som fått beslutet, inte har kunnat nås. Därmed delges beslutet offentligt. 

Kungörelserna berör oftast upphittad eller beslagtagen egendom, som skall kungöras offentligt.
 

Innehållspublicerare

null Kungörelse 1.4.2021 Kouvola

Kungörelse 1.4.2021 Kouvola

1.4.2021 9.43

Konfiskerad egendom offentliggjorts 1.4.2021

Sydöstra Finland polisinrättningen, Kouvola huvudpolisstation har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.

Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 

1. Anmälen on ett brott 5620/R/17924/20 tvång TVP1

  • Cykel, Nishiki

2. Anmälen on ett brott 5620/R/29612/20, tvång TVP2

  • Cykel, Nishiki Cross Hybrid 427

3. Anmälen on ett brott 5620/R/29651/20, tvång KEY1

  • Cykel, Nakamura Highway

4. Anmälen on ett brott 5620/R/30561/20, tvång TVP1

  • Cykel, Raleigh Queen

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Sydöstra Finland polisinrättningen, Kouvola huvudpolisstation, Vuorikatu 1, 45100 Kouvola eller e-post [email protected] 

I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagi-vandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Kouvola Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Sydöstra Finland
officiella kungörelser

Blogg - titeln

Polisblogg

Innehållspublicerare