Poliisi - ajankohtaista hero sv

Aktuellt

Följ polisens nyheter! Polisen rapporterar aktivt om sin verksamhet runt om i Finland.

Här publiceras även polisens bloggar som ger en bättre insyn i polisrelaterade frågor och bakgrund till aktuella debatter.

Senare kommer vi även att erbjuda möjligheten att prenumerera på nyhetsbreven som skickas till din e-post. Nyheter och meddelanden kan även ses som RSS-flöde.

.

Nyheter - otsikko

Nyheter

Innehållspublicerare

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentliga delgivningar, kungörelser och andra meddelanden från polisen, såsom auktions- och anskaffningsanmälningar presenteras i publiceringsordning. 

Offentliga delgivningar ges, om personen som fått beslutet, inte har kunnat nås. Därmed delges beslutet offentligt. 

Kungörelserna berör oftast upphittad eller beslagtagen egendom, som skall kungöras offentligt.
 

Innehållspublicerare

null Offentlig kungörelse POL-2021-34471

Offentlig kungörelse POL-2021-34471

1.4.2021 12.16

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 01.04.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-34471.

Polisinrättningen i Uleåborg har haft i beslag nedan listad egendom som har beordrats att återlämnas till sin ägare. Polisinrättningen i Uleåborg uppmanar ägaren av egendomen i fråga eller andra som har rätt till egendomen att anmäla sig och göra anspråk på egendomen inom sex (6) månader från delfående av detta meddelande. 

Beslagtagen egendom tillfaller staten inom sex (6) månader från delfående av denna kungörelse i enlighet med tvångsmedelslagen 7 kap. 23 §, om inte någon gör anspråk på den.

1. Brottsanmälan 5770/R/18446/20, tvångsmedel PAI1
egendom som kungöras:
GSM-telefon, Honor (ägare okänd)

2. Brottsanmälan 5770/R/258/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Ytterkläder, brun päls för kvinnor (ägare okänd)

3. Brottsanmälan 5770/R/2809/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Mes med innehåll (ägare okänd)

4. Brottsanmälan 5770/R/3810/21, tvångsmedel KEY1
egendom som kungöras:
Batteriladdare, Kempten CF-400 (ägare okänd)
Svetsapparatur, Kemppi MINARC 140, TIG (ägare okänd)
Borrmaskin, Hitachi 18V DS18DJL (ägare okänd)
Borrmaskin, Hitachi WH10DAL (ägare okänd)
Laddbart batteri, Hitachi batteri 18V (ägare okänd)

5. Brottsanmälan 5770/R/3956/21, tvångsmedel PAI1
egendom som kungöras:
Andra tillgångar, stuga flyttbara * 2 rutor (ägare okänd)
Svetsapparatur, svetsmask (ägare okänd)

6. Brottsanmälan 5770/R/5485/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Arbetskläder, Leijona (ägare okänd)
Brukskläder, Vinson Polo Club (ägare okänd)
Solglasögon * 2 stycken (ägare okänd)
Prydnadsföremål, grå porslinsuggla (ägare okänd)
Prydnadsföremål, Iittala * 2 stycken (ägare okänd)
Kärl, Iittala * 3 stycken (ägare okänd)
Kärl, Rak porcelain (ägare okänd)
Väska, svart (ägare okänd)
Prydnadsföremål, Iittala (ägare okänd)

7. Brottsanmälan 5770/R/5828/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Cykel, Trek X-Caliber 8 (ägare okänd)

8. Brottsanmälan 5770/R/6314/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Diverse egenskap, trasig spis, trasiga barnleksaker, kläder osv. (ägare okänd)

9. Brottsanmälan 5770/R/6846/21, tvångsmedel TVP1
egendom som kungöras:
Cykel, Trek X-Caliber 8 (ägare okänd)
Cykel, Trek Roscoe 7 (ägare okänd)

Anmälan om möjlig rätt till den kungjorda egendomen ska skickas före kungörelsens tidsfrist till Polisinrättningen i Uleåborg, PB 45, 90101 ULEÅBORG eller per e-post [email protected] Använd polisanmälans nummer och tvångsmedlets identifieringskod som referens i anmälan.

Möjlighet att se den kungjorda egendomen ska avtalas separat. 

Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.

Offentlig kungörelse Oulu Polisinrättningen i Uleåborg
officiella kungörelser

Blogg - titeln

Polisblogg

Innehållspublicerare