Poliisi - ajankohtaista hero sv

Aktuellt

Följ polisens nyheter! Polisen rapporterar aktivt om sin verksamhet runt om i Finland.

Här publiceras även polisens bloggar som ger en bättre insyn i polisrelaterade frågor och bakgrund till aktuella debatter.

Senare kommer vi även att erbjuda möjligheten att prenumerera på nyhetsbreven som skickas till din e-post. Nyheter och meddelanden kan även ses som RSS-flöde.

.

Nyheter - otsikko

Nyheter

Innehållspublicerare

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentliga delgivningar, kungörelser och andra meddelanden från polisen, såsom auktions- och anskaffningsanmälningar presenteras i publiceringsordning. 

Offentliga delgivningar ges, om personen som fått beslutet, inte har kunnat nås. Därmed delges beslutet offentligt. 

Kungörelserna berör oftast upphittad eller beslagtagen egendom, som skall kungöras offentligt.
 

Innehållspublicerare

null Offentlig delgivning POL-2021-35748

Offentlig delgivning POL-2021-35748

8.4.2021 8.37

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 8.4.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-35748.

Offentlig delgivning POL-2021-35748 

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 08.04.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-35748. 


Som offentlig delgivning meddelas att på Tavastland finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande personer: 


Vartiainen, Jaakko M (POL-2020-47076)
Jokinen, Miika TO (POL-2020-51193)
Pietiläinen, Jussi (POL-2020-41547)


Besluten finns tillgängliga på adressen:
Polisinrättningen i Tavastland
Tavastehus polisstation
Hattelmalantie 2, 13130 TAVASTEHUS

Öppettider:
mån-fre 08.00-16.15


Kontaktperson:
tillståndssekreterare Sari Kemppi


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta medde-lande. 
 

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Tavastland Tavastehus
delgivande
verbal kommunikation

Blogg - titeln

Polisblogg

Innehållspublicerare