Poliisi - ajankohtaista hero sv

Aktuellt

Följ polisens nyheter! Polisen rapporterar aktivt om sin verksamhet runt om i Finland.

Här publiceras även polisens bloggar som ger en bättre insyn i polisrelaterade frågor och bakgrund till aktuella debatter.

Senare kommer vi även att erbjuda möjligheten att prenumerera på nyhetsbreven som skickas till din e-post. Nyheter och meddelanden kan även ses som RSS-flöde.

.

Nyheter - otsikko

Nyheter

Innehållspublicerare

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentliga delgivningar, kungörelser och andra meddelanden från polisen, såsom auktions- och anskaffningsanmälningar presenteras i publiceringsordning. 

Offentliga delgivningar ges, om personen som fått beslutet, inte har kunnat nås. Därmed delges beslutet offentligt. 

Kungörelserna berör oftast upphittad eller beslagtagen egendom, som skall kungöras offentligt.
 

Innehållspublicerare

null Offentlig delgivning POL-2021-36640

Offentlig delgivning POL-2021-36640

12.4.2021 11.22

Offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 12.4.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-36640.

Som offentlig delgivning meddelas att på polisinrättningen i Uleåborg finns tillgänglig i 1 månaden från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillstånd angående följande personer:
 
Mäntylä Ville-Antti, 5770/2304/2021, 4.3.2021.
Moilanen Riikka Johanna, 5770/2286/2021, 2.3.2021.
 
Besluten finns tillgängliga på vardagar kl. 9.00 - 15.45 på:
 
Polisinrättningen i Uleåborg
Kajaani polisstation
 
Lönnrotinkatu 2 a
87100 Kajaani
 
Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.
 
Mer information i frågan ges av Tillståndsförman Anna Karppinen.

Kajana Offentlig delgivning Polisinrättningen i Uleåborg
delgivande
verbal kommunikation

Blogg - titeln

Polisblogg

Innehållspublicerare