Poliisi - ajankohtaista hero sv

Aktuellt

Följ polisens nyheter! Polisen rapporterar aktivt om sin verksamhet runt om i Finland.

Här publiceras även polisens bloggar som ger en bättre insyn i polisrelaterade frågor och bakgrund till aktuella debatter.

Senare kommer vi även att erbjuda möjligheten att prenumerera på nyhetsbreven som skickas till din e-post. Nyheter och meddelanden kan även ses som RSS-flöde.

.

Nyheter - otsikko

Nyheter

Innehållspublicerare

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentliga delgivningar, kungörelser och andra meddelanden från polisen, såsom auktions- och anskaffningsanmälningar presenteras i publiceringsordning. 

Offentliga delgivningar ges, om personen som fått beslutet, inte har kunnat nås. Därmed delges beslutet offentligt. 

Kungörelserna berör oftast upphittad eller beslagtagen egendom, som skall kungöras offentligt.
 

Innehållspublicerare

null Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-37840

Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-37840

13.4.2021 15.31

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 13.04.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-37840.

Som offentlig delgivning meddelas att på Lappland finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande personer:

Kustula, Tapio J   (15.07.2020)
Nurmela, Kirsi H,  (22.10.2020)
Oinas, Mikko A,    (27.08.2020)
Haapa, Mikko I J,  (18.11.2020)

Besluten finns tillgängliga på adressen:
Polisinrattningen i Lappland
Rovaniemen huvudpolisstation
Hallituskatu 1 A
96100 Rovaniemi

Öppettider:
må - on, fre 8.00 - 16:15, to 9.00 - 16.15

Kontaktperson:
Erja Eskola, tilltådsskkunnig

Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Lappland Rovaniemi
delgivande
verbal kommunikation

Blogg - titeln

Polisblogg

Innehållspublicerare