Poliisi - ajankohtaista hero sv

Aktuellt

Följ polisens nyheter! Polisen rapporterar aktivt om sin verksamhet runt om i Finland.

Här publiceras även polisens bloggar som ger en bättre insyn i polisrelaterade frågor och bakgrund till aktuella debatter.

Senare kommer vi även att erbjuda möjligheten att prenumerera på nyhetsbreven som skickas till din e-post. Nyheter och meddelanden kan även ses som RSS-flöde.

.

Nyheter - otsikko

Nyheter

Innehållspublicerare

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentliga delgivningar, kungörelser och andra meddelanden från polisen, såsom auktions- och anskaffningsanmälningar presenteras i publiceringsordning. 

Offentliga delgivningar ges, om personen som fått beslutet, inte har kunnat nås. Därmed delges beslutet offentligt. 

Kungörelserna berör oftast upphittad eller beslagtagen egendom, som skall kungöras offentligt.
 

Innehållspublicerare

null Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-43537

Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-43537

26.4.2021 11.17

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 26.4.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-43537.

Som offentlig delgivning meddelas att på polisinrättningen i inre Finland finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande personer:

Reponen Aki M, (22.10.2021)

Besluten finns tillgängliga på adressen:
polisinrättningen i inre Finland
Tammerfors huvudpolisstation
Hatanpään valtatie 16, 33100 Tammerfors

Öppettider:
må, ons - fre: 8.00 - 16.15
ti: 9.00 - 16.15


Kontaktperson:
0295 445 639


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Inre Finland Tampere
delgivande
verbal kommunikation

Blogg - titeln

Polisblogg

Innehållspublicerare