Poliisi - ajankohtaista hero sv

Aktuellt

Följ polisens nyheter! Polisen rapporterar aktivt om sin verksamhet runt om i Finland.

Här publiceras även polisens bloggar som ger en bättre insyn i polisrelaterade frågor och bakgrund till aktuella debatter.

Senare kommer vi även att erbjuda möjligheten att prenumerera på nyhetsbreven som skickas till din e-post. Nyheter och meddelanden kan även ses som RSS-flöde.

.

Nyheter - otsikko

Nyheter

Innehållspublicerare

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentliga delgivningar, kungörelser och andra meddelanden från polisen, såsom auktions- och anskaffningsanmälningar presenteras i publiceringsordning. 

Offentliga delgivningar ges, om personen som fått beslutet, inte har kunnat nås. Därmed delges beslutet offentligt. 

Kungörelserna berör oftast upphittad eller beslagtagen egendom, som skall kungöras offentligt.
 

Innehållspublicerare

null Kungörelse 27.4.2021

Kungörelse 27.4.2021

27.4.2021 14.04

Konfiskerad egendom offentliggjots 27.4.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/15904/21 tvång TVP1
pengar, 2445 euroa
2. Anmälen on ett brott 5500/R/8213/21 tvång TVP1
kopparn
3. Anmälen on ett brott 5500/R/14742/21 tvång TVP1
skruvdragare, Dewalt
4. Anmälen on ett brott 5500/R/7001/21 tvång TVP1
högtalare, Alesis, 2 kpl
5. Anmälen on ett brott 5500/R/13455/21 tvång TVP1
dator, Apple Macprook pro
6. Anmälen on ett brott 5500/R/14187/21 tvång TVP1
batteri, Hilti B36, 2kpl
borrmaskin, Hilti TE60-A36
7. Anmälen on ett brott 5500/R/88215/20 tvång TVP1
jakohaara, Cellfast
svetsverktyg
bilstereo, Kenwood
batteriladdare, Makita
batteri, Makita
batteri, Dewalt
vaijer
plastrulle
router, Ouman
sågblad, Makita, 5 kpl
sliphjul, Hilti, 2 kpl
8. Anmälen on ett brott 5500/R/88122/20 tvång TVP1
cykel, Falcone XC 26
cykel, Kona Dew Plus
9. Anmälen on ett brott 5500/R/18409/21 tvång TVP1
cykel, Cube Thomson
10. Anmälen on ett brott 5500/R/13498/21 tvång TVP1
cykel, Cube AMS 120
11.Anmälen on ett brott 5500/R/51040/20 tvång TVP1
moposkootteri, Sanremo
12. Anmälen on ett brott 5500/R/15708/21 tvång TVP1
diverse grejer, bok, medalj, pokal, bag 2 kpl 
Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors

Blogg - titeln

Polisblogg

Innehållspublicerare