Poliisi - ajankohtaista hero sv

Aktuellt

Följ polisens nyheter! Polisen rapporterar aktivt om sin verksamhet runt om i Finland.

Här publiceras även polisens bloggar som ger en bättre insyn i polisrelaterade frågor och bakgrund till aktuella debatter.

Senare kommer vi även att erbjuda möjligheten att prenumerera på nyhetsbreven som skickas till din e-post. Nyheter och meddelanden kan även ses som RSS-flöde.

.

Nyheter - otsikko

Nyheter

Innehållspublicerare

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentliga delgivningar, kungörelser och andra meddelanden från polisen, såsom auktions- och anskaffningsanmälningar presenteras i publiceringsordning. 

Offentliga delgivningar ges, om personen som fått beslutet, inte har kunnat nås. Därmed delges beslutet offentligt. 

Kungörelserna berör oftast upphittad eller beslagtagen egendom, som skall kungöras offentligt.
 

Innehållspublicerare

null Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-46488

Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-46488

3.5.2021 11.46

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 03.05.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-46488.

Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-46488

 

 

 

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 03.05.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-46488.

 

Som offentlig delgivning meddelas att på polisinrättningen Helsingfors finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande personer:

 

Ali, Ahmed A. ajo-oikeuspäätökset 16.01.2020

Anttonen, Jan J. K. POL-2021-7884

Ates, Melih C. POL-2021-11774

Blomerus, Kauko O. ajo-oikeuspäätös 27.01.2021

Blomster, Jouni P. E. lausumapyyntö

Can, Batuhan D. POL-2020-77835

Daoud, Adi POL-2021-10193

Eklund, Kaj A. POL-2021-7976 ja POL-2020-73652

Enqvist, Klaus K. POL-2021-4950

Faisal, Mustafa S. POL-2021-25173 ja POL-2021-11364

Garzon, Jefry POL-2020-56406

Gomes, Mithun M. POL-2020-85060 ja POL-2021-7068

Guelor, Silutoni N. POL-2021-4093

Halonen, Jaana H. ajo-oikeuspäätös 27.01.2021

Hasoon, Ahmad H. POL-2021-8610

Haverinen, Katja S. POL-2021-28804

Hedman, Antonio A. V. POL-2021-18248

Heino, Marko J. POL-2021-2031

Hälli, Kari J. lausumapyyntö

Hätönen, Kim M. POL-2020-70753

Jenins, Raivis POL-2021-9908

Kalja, Marko POL-2020-84243

Khalili, Seyed M. POL-2021-8684

Kieloniemi, Juho J. POL-2020-85799

Kniivilä, Harri O. POL-2021-031A

Korhonen, Arto M. POL-2020-71684

Koskinen, Janne-Petteri ajo-oikeuspäätös 12.03.2020

Kuusi, Antti A. POL-2021-3047

Lauri, Tenho J. ajo-oikeuspäätös 15.01.2021

Leskinen, Pyry O. POL-2021-15433

Lindeman, Lenita D. POL-2020-55642

Lindlöf, Marko M. POL-2020-67103 ja POL-2021-614

Lipponen, Johanna M. POL-2021-37502

Lundgren, Vadim POL-2020-75668

Långsjö, Tom C. ajo-oikeuspäätös 23.12.2020

Långström, Tamara E. POL-2020-76825

Michailov, Nikita POL-2021-7735

Mohamed, Abdikani A. POL-2021-11819

Mohamed, Jahje A. lausumapyyntö

Mohamud Guled, Ikran ajo-oikeuspäätös 17.01.2020

Muruhar, Vicknesvaran ajo-oikeuspäätös 10.12.2020

Niemi, Marko J. ajo-oikeuspäätös 31.12.2020

Nissinen, Tiina M. POL-2021-18921

Nyrhinen, Kim S. POL-2021-10740 ja POL-2021-12506

Palm, Jasmin C. E. ajo-oikeuspäätös 08.04.2020

Peltonen, Emma E. POL-2021-6683

Peltonen, Olli J. ajo-oikeuspäätös 01.12.2020

Pietilä, Heidi L. M. ajo-oikeuspäätös 29.01.2021

Rattasepp, Lauri POL-2020-78035

Rautajoki, Teemu P. POL-2020-69014

Rekola, Kirsti E. ajo-oikeuspäätös 15.01.2021

Rinkinen, Mikko H. V. lausumapyyntö

Ruuskanen, Joona D. POL-2020-81036

Saavalainen, Tero U. lausumapyyntö

Salonen, Isto J. POL-2021-25773

Salonen, Topi S. POL-2021-14533 ja POL-2021-15376

Sareye, Abdi H. lausumapyyntö

Serenius, Kati T. ajo-oikeuspäätös 23.12.2020

Sheikh Hussein, Osman B. POL-2021-34253

Siikaluoma, Joonas P. POL-2021-1893

Sinisalo, Soini K. ajo-oikeuspäätös 12.11.2020

Steponavicius, Dainius POL-2021-12766

Svertskova, Vjatseslav POL-2020-75600

Thors, Henrik E. POL-2021-11740

Tilhe, Niina M. ajo-oikeuspäätös 14.01.2021

Tschernij, Petra J. E. POL-2020-85947

Uurasmaa, Jyrki J. W. POL-2021-15295

Valentin, Roger K. A. POL-2021-15658 ja POL-2020-53216

Viikinniemi, Heikki V. J. POL-2021-25123

Vähi, Riko lausumapyyntö

Äpätti, Ismo A. POL-2020-80927

 

 

 

 

Besluten finns tillgängliga på adressen:

 

Pasilanratio 11

00240 Helsinki

 

Öppettider:

mon-fre 8.00-16.15

 

 

Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Helsingfors
delgivande
verbal kommunikation

Blogg - titeln

Polisblogg

Innehållspublicerare