Poliisi - ajankohtaista hero sv

Aktuellt

Följ polisens nyheter! Polisen rapporterar aktivt om sin verksamhet runt om i Finland.

Här publiceras även polisens bloggar som ger en bättre insyn i polisrelaterade frågor och bakgrund till aktuella debatter.

Senare kommer vi även att erbjuda möjligheten att prenumerera på nyhetsbreven som skickas till din e-post. Nyheter och meddelanden kan även ses som RSS-flöde.

.

Nyheter - otsikko

Nyheter

Innehållspublicerare

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentliga delgivningar, kungörelser och andra meddelanden från polisen, såsom auktions- och anskaffningsanmälningar presenteras i publiceringsordning. 

Offentliga delgivningar ges, om personen som fått beslutet, inte har kunnat nås. Därmed delges beslutet offentligt. 

Kungörelserna berör oftast upphittad eller beslagtagen egendom, som skall kungöras offentligt.
 

Innehållspublicerare

null Kungörelse 7.5.2021

Kungörelse 7.5.2021

7.5.2021 15.39

Konfiskerad egendom offentliggjots 7.5.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/87567/20 tvång TVP1
pengar, 0,25 euro
2. Anmälen on ett brott 5500/R/2235/21 tvång KEY1
fläkt, Eligent
3. Anmälen on ett brott 5500/R/19542/21 tvång PAI1
nivålaser, Stabila
skruvvred, Makita
verktygslåda, Millwaukee
verktygslåda
verktygslåda, Makita
tablet, Lenovo
säkerhetssele
batteriladdare, Makita
4. Anmälen on ett brott 5500/R/9702/20 tvång KEY1
telefon, Iphone
5. Anmälen on ett brott 5500/R/16866/21 tvång TVP1
tablet
6. Anmälen on ett brott 5500/R/21409/21 tvång TVP1
cykel, Insera
7. Anmälen on ett brott 5500/R/17993/21 tvång TVP1
cykel, Insera Nyx 26
8. Anmälen on ett brott 5500/R/6315/21 tvång TVP1
cykel, Bianchi D2 Cross
9. Anmälen on ett brott 5500/R/14020/21 tvång TVP1
cykel, Prophete
10. Anmälen on ett brott 5500/R/6636/21 tvång TVP1
cykel, Matkaaja
Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors

Blogg - titeln

Polisblogg

Innehållspublicerare