Poliisi - ajankohtaista hero sv

Aktuellt

Följ polisens nyheter! Polisen rapporterar aktivt om sin verksamhet runt om i Finland.

Här publiceras även polisens bloggar som ger en bättre insyn i polisrelaterade frågor och bakgrund till aktuella debatter.

Senare kommer vi även att erbjuda möjligheten att prenumerera på nyhetsbreven som skickas till din e-post. Nyheter och meddelanden kan även ses som RSS-flöde.

Två poliser står på natten framför en polisbil på järnvägsstationens område i centrum av Helsingfors. I bakgrundens ses stadens ljus lysa i nattmörkret.

Nyheter - otsikko

Nyheter

Innehållspublicerare

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentliga delgivningar, kungörelser och andra meddelanden från polisen, såsom auktions- och anskaffningsanmälningar presenteras i publiceringsordning. 

Offentliga delgivningar ges, om personen som fått beslutet, inte har kunnat nås. Därmed delges beslutet offentligt. 

Kungörelserna berör oftast upphittad eller beslagtagen egendom, som skall kungöras offentligt.
 

Innehållspublicerare

null Kungörelse 11.6.2021

Kungörelse 11.6.2021

11.6.2021 7.53

Konfiskerad egendom offentliggjots 11.6.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/4190/21 tvång PAI1
Poravasara, Bosch GBH
telefon, Samsung
2. Anmälen on ett brott 5500/R/16139/21 tvång TVP1
Rakmaskin, Philips
3. Anmälen on ett brott 5500/R/81890/20 tvång TVP1
Solglasögon
4. Anmälen on ett brott 5500/R/22466/21 tvång TVP1
cykel, Merida Big Striker
5. Anmälen on ett brott 5500/S/11142/21 tvång TVP1
cykel, Trek Marlin
cykel, Focus Aventura
6. Anmälen on ett brott 5500/R/7770/21 tvång TVP1
cykel,Velocity Energy Flash
Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors

Blogg - titeln

Polisblogg

Innehållspublicerare