Poliisi - ajankohtaista hero sv

Aktuellt

Följ polisens nyheter! Polisen rapporterar aktivt om sin verksamhet runt om i Finland.

Här publiceras även polisens bloggar som ger en bättre insyn i polisrelaterade frågor och bakgrund till aktuella debatter.

Senare kommer vi även att erbjuda möjligheten att prenumerera på nyhetsbreven som skickas till din e-post. Nyheter och meddelanden kan även ses som RSS-flöde.

Två poliser står på natten framför en polisbil på järnvägsstationens område i centrum av Helsingfors. I bakgrundens ses stadens ljus lysa i nattmörkret.

Nyheter - otsikko

Nyheter

Innehållspublicerare

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentliga delgivningar, kungörelser och andra meddelanden från polisen, såsom auktions- och anskaffningsanmälningar presenteras i publiceringsordning. 

Offentliga delgivningar ges, om personen som fått beslutet, inte har kunnat nås. Därmed delges beslutet offentligt. 

Kungörelserna berör oftast upphittad eller beslagtagen egendom, som skall kungöras offentligt.
 

Innehållspublicerare

null Kungörelse 23.6.2021

Kungörelse 23.6.2021

23.6.2021 10.01

Konfiskerad egendom offentliggjots 23.6.2021

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.
Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 
1. Anmälen on ett brott 5500/R/7819/21 tvång TVP1
GSM-telefon, Huawei
Dator, iPad
2. Anmälen on ett brott 5500/R/13555/21 tvång TVP1
Tång, Bacho
motorsåg, Husqvarna T 540 XP
kniv, Bacho
skruvmejsel x4
verktygerie, insexnyckel serie
tång x2
3. Anmälen on ett brott 5500/R/22542/21 tvång TVP1
radiobandspelare, Sennheiser mikrofoni
4. Anmälen on ett brott 5500/R/8314/21 tvång TVP1
GSM-telefon, samsung x6
tablet, Huawei
5. Anmälen on ett brott 5500/R/9957/21 tvång TVP1
cykel, Serious
6. Anmälen on ett brott 5500/R/23953/21 tvång TVP1
cykel, Merida cyclocross 100
7. Anmälen on ett brott 5500/R/14833/21 tvång TVP1
sparkbräde, Ivelo

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post [email protected]
I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.
 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors

Blogg - titeln

Polisblogg

Innehållspublicerare