Poliisi - ajankohtaista hero sv

Aktuellt

Följ polisens nyheter! Polisen rapporterar aktivt om sin verksamhet runt om i Finland.

Här publiceras även polisens bloggar som ger en bättre insyn i polisrelaterade frågor och bakgrund till aktuella debatter.

Nyheter och meddelanden kan ses som RSS-flöde. Du kan också prenumerera på nyhetsbreven till din e-post.

Två poliser står på natten framför en polisbil på järnvägsstationens område i centrum av Helsingfors. I bakgrundens ses stadens ljus lysa i nattmörkret.

Nyheter - otsikko

Nyheter

Linkki uutisarkistoon

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentlig delgivning, kungörelser och annonser

Offentlig delgivning, offentliga kungörelser och polisens övriga annonser, såsom upphandlingsannonser, syns i den ordning de publicerats.

Offentlig delgivning ges när den person som ska få beslutet inte har nåtts. Därför delges informationen om beslutet offentligt.

Kungörelserna behandlar oftast beslagtagen egendom som ska kungöras offentligt.

Huutokaupat otsikko sv

Auktioner

Blogg - titeln

Polisblogg

Innehållspublicerare

Uutisten tilaus infolaatikko sv

Journalister, registrera er i polisens medietjänst

Medierepresentanter och redaktioner kan beställa våra meddelanden via polisens medietjänst. Den som vill beställa meddelanden ska registrera sig i tjänsten och som registrerad användare beställa meddelanden efter eget val. Meddelanden kan beställas bland annat om valda polisenheter och nyhetskategorier. 

Läs mer om medietjänsten och kriterierna för att använda den i Polisstyrelsens meddelande.