Länkstig

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Ålands polismyndighet, verksamhetsställen och tjänster

Ålands polismyndighet är underställd Ålands landskapsregering. Hela Åland utgör polismyndighetens verksamhetsområde. Ålands polismyndighet utför på Åland en stor del av de uppgifter som ankommer på den lokala polisen i riket. Av de ca 90 personer som arbetar vid Ålands polismyndighet är 69 polisutbildad personal. Detta betyder att det finns en polis per 433 invånare.
 • Ring alltid 112 i en nödsituation.

  Sköt dina ärenden i första hand på nätet.

  Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

  Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt.

  Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

  För samtal till 0295-numret betalar du

  • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
  • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
  • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

  Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Ålands polismyndighets Tillståndsärenden

 • Beskrivning
  Ålands polismyndighets tillståndsärenden har adress Strandgatan 27 i Mariehamn. Under öppethållningstiderna ges service till tillstånds-, pass-, identitetskorts-, körkorts- och vapenärenden.
  Besöksadress
  Strandgatan 27, 22100 MARIEHAMN
  Visa på kartan
  Tillståndsärenden finns vid ingång A.
  Postadress
  PB 73, 22101 MARIEHAMN
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 4.8.2024
   Mån.-fre. 9-16.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Den här enheten erbjuder inga tjänster per e-post eller per telefon.
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
   • Tillfälligt pass
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Skjutvapentillstånd
 • Beskrivning
  Polisstationen har adress Strandgatan 27C i Mariehamn. Service gällande anmälningsmottagning, hittegods och information ges under öppethållningstiderna.
  Besöksadress
  Strandgatan 27, 22100 MARIEHAMN
  Visa på kartan
  Postadress
  PB 73, 22101 MARIEHAMN
  Öppettider

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Faxnummer
   0181 724 4
  • Växel
   0185 271 00
   mån–fre 9.00–16.00
  Den här enheten erbjuder inga tjänster per e-post. Ni kan kontakta per telefon.