Länkstig

Sopeuttaminen hero sv

Polisen förbereder sig på anpassning

Polisens budget för nästa år hotar att visa ett underskott på 35−40 miljoner euro, om budgetförhandlingarna i september inte kommer upp med en lösning på situationen. I rambeslutet som gjordes i våras ingick inte de resurser som polisen behöver för att kunna garantera polisens verksamhet ens på den nuvarande nivån. Om polisen inte får mer finansiering, står vi inför anpassningsåtgärder som gäller polisens verksamhet som helhet och samtliga polisenheter.

Denna sida samlar all allmän information om anpassningen.

Två uniformerade poliser går i parken på sommaren.

Navigeringsmeny

Sopeuttaminen websisältö sv

Planeringen har börjat

Vid polisstyrelsen har man inlett planeringsåtgärder för att kartlägga hur verksamheten kan anpassas och vilka konsekvenser dylika anpassningsåtgärder skulle ha. Omräknat till årsverken, dvs. den arbetsinsats som en arbetstagare bidrar med under ett år, innebär den krävda besparingen om 35–40 miljoner euro en nedskärning av minst 450 årsverken.