Navigeringsmeny

Bli polis

Det finns hundratals olika karriärmöjligheter inom polisförvaltningen 

I Finland är det Polisyrkeshögskolan i Tammerfors som ordnar polisutbildningen. Polisyrket för ofta tankarna till blå overaller och polisbilar. Poliser kan arbeta på fältet men har även många andra karriärmöjligheter. 

En polis kan vara till exempel brottsutredare, teknisk utredare, jourhavande vid en ledningscentral eller arbeta med arbetsskiftsplanering och olika uppgifter inom tillståndsförvaltningen. Både när det gäller fältarbete och brottsutredningar är alternativen många. Dessutom kan man söka sig till förmans- och befälspositioner.  

Bland poliserna finns många som även har en utbildning från tidigare och ofta då också en annan arbetserfarenhet. Hos oss finns goda möjligheter att få användning för kompetens inom olika områden och även få jobb som kräver kunskaper inom ett visst område. Bland poliserna finns kommunikatörer, experter inom fordonssektorn och till exempel sådana med utbildning inom akutvård.  

Båtpolisen står på polisbåtens däck, lutad mot räcket, bredvid kan man se texten poliisi på sidan av båten.

Nyutbildad eller högutbildad, välkommen!

Polisförvaltningen har även en lång rad andra jobb som man kan söka till med olika typer av utbildningsbakgrund. Vi kan ha det rätta jobbet för en nyutbildad ung person som är intresserad av säkerhetssektorn och söker sin plats i arbetslivet. Vi kan även vara ett bra alternativ för någon med akademisk utbildning som drömmer om ett annat yrke. Hos oss finns det intressanta arbetsuppgifter som handlar om exempelvis informationssystem, forskning och andra områden som påverkar vår säkerhet.  

Förutom poliserna arbetar här bland annat tradenomer, ingenjörer, pedagogikforskare, jurister, arkeologer och psykologer. Fundera på om polisen kunde ha användning för just din kompetens. Var modig. Läs våra annonser och karriärberättelser med nya ögon.

Polisens tekniska brottsutredning fotar med kamera.

Poliisiksi infolaatikko sv

Vad har en polis i lön?

I Finland är grundlönen för en äldre konstapel 2 330–2 700 euro i månaden. I polisens lönesystem består månadslönen av en grundlön, en erfarenhetsdel, en prestationsdel och ett miljötillägg samt andra eventuella tillägg enligt tjänstekollektivavtalet.

För en nyutexaminerad polis är lönen vid regelbunden arbetstid cirka 2 550–3 150 euro i månaden. Inkomsten för regelbunden arbetstid påverkas av olika tillägg för skifttjänstgöring under kvällar, nätter och veckoslut.

För den tid som åtgår till praktik för studierna får polisstuderande yngre konstapels lön. Grundlönen uppgår till cirka 2 120 euro i månaden.

Polamkin uutiset sv

Nyheter om antagning av studerande till Polisyrkeshögskolan