Länkstig

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Centralkriminalpolisen

Centralkriminalpolisen (CKP) är en riksomfattande polisenhet vars verksamhetsområde är hela Finland. Våra uppgifter är omfattande. Vi på Centralkriminalpolisen avslöjar och utreder allvarlig, organiserad och yrkesmässig brottslighet. Vi utvecklar brottsbekämpningen, dvs förundersökningen och kriminalunderrättelsen, och brottsutredningsmetoderna. Vi producerar även för andra myndigheter de sakkunningtjänster som behövs för brottsutredningen.
KRP-talo-Vantaa-Jokiniemi.jpg

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Ånäsgränden 4, 01370 VANDA

Postadress

PB 285, 01301 VANDA

Telefonnummer

  • Tipstelefon
    0295 418 622
  • Växel
    0295 480 141

E-postadresser

Öppettider

Växeln
0295 480 141

Vid nödsituation, ring alltid 112.

Polisens riksomfattande rådgivningstjänst hjälper i icke brådskande ärenden.

nättjänsten kan du boka en tid på förehand, söka pass och identitetskort eller göra en brottsanmäla i flesta fall. Läs anvisningar först.

Innehållspublicerare

Nyheter