Länkstig

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Centralkriminalpolisen

Centralkriminalpolisen (CKP) är en riksomfattande polisenhet vars verksamhetsområde är hela Finland. Våra uppgifter är omfattande. Vi på Centralkriminalpolisen avslöjar och utreder allvarlig, organiserad och yrkesmässig brottslighet. Vi utvecklar brottsbekämpningen, dvs förundersökningen och kriminalunderrättelsen, och brottsutredningsmetoderna. Vi producerar även för andra myndigheter de sakkunningtjänster som behövs för brottsutredningen.
KRP-talo-Vantaa-Jokiniemi.jpg

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Ånäsgränden 4, 01370 Vanda

Postadress

PB 285, 01301 VANDA

Öppettider

Telefonnummer

  • Växeln
    0295 480 141
  • Tipstelefon, brott
    0295 418 622
  • Växel
    0295 480 141

E-postadresser

Innehållspublicerare

Nyheter