Länkstig

Corona och polisen - hero

Corona och polisen

 

Polisen upprätthåller också allmän ordning och säkerhet i förhållande till korona.

 Grafisk bild av ett coronavirus.

Navigeringsmeny

Corona och polisen - sisältö

Begränsningar av rörelse och allmän ordning

Polisen har rätt att isolera, stänga eller tömma en offentlig plats eller ett område eller förbjuda eller begränsa trafiken där om det är nödvändigt för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. En polisman kan för att stärka isolering ge nödvändiga order och förbud som gäller alla.

Att underlåta att lyda en befallning av en polis är kriminaliserad tredska mot polis. Polisen kan gripa personen för olydnad om hen skulle orsaka en betydande störning eller omedelbar fara för allmän ordning och säkerhet. Den gripna personen kan hållas kvar så länge det finns skäl att tro att hen kan orsaka störningar eller fara, dock maximalt i 24 timmar.

Polisens uppgifter baseras alltid på lagar och förordningar.

Innehållspublicerare

null På grund av coronaläget behöver vi begränsa antalet kunder i väntrummen

På grund av coronaläget behöver vi begränsa antalet kunder i väntrummen

1.12.2020 14.10
Nyhet

Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer förbjuds i Helsingfors. På grund av coronaläget behöver vi begränsa antalet kunder i väntrummen. För att minimera smittorisken ber vi att du besöker polisstationen endast om det är nödvändigt.

Vi rekommenderar att våra kunder i första hand uträttar sina ärenden på nätet.

Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors Rikokset ja tutkinta Tillståndtjänst
anmälningar
brottsanmälningar
covid-19
kontaktinformation
kunskap
pass
tillstånd

Kom ihåg dessa

Allmän sammankomst och demonstration

Håll alltid ett säkerhetsavstånd.

Corona - länkar