Länkstig

Navigeringsmeny

Offentliga delgivningar och kungörelser

Offentliga delgivningar och kungörelser 

Undan meddelas om offentliga delgivningar.  Här ser du också kungörelser, samt vår auktions- och anskaffningsanmälningar. 

Innehållspublicerare

Innehållspublicerare

null Västra Nylands polisinrättnings elektroniska auktion fortsätter

Västra Nylands polisinrättnings elektroniska auktion fortsätter

Utgivningsdatum 16.11.2021 12.14 | Publicerad på svenska 16.11.2021 kl. 12.21

Polisinrättningen i Västra Nyland auktionerar bort cyklar på webbpaltsen Huuto.net med koden LUpoliisi (Esbo) och LULohjapoliisi (Lojo).

Cyklar, som har inkommit som hittegods vid Esbo huvudpolisstation och Lojo polisstation, är till salu. Hittegodsauktionen fortsätter allteftersom saker överförs att auktioneras bort. 

Köparen kan betala föremålet han ropat in enbart med bank- eller kreditkort. 

Avhämtningen av föremålen i Esbo: Avhämtningen av föremålen sker från Esbo huvudpolisstations utrymmen i Kilo, adress Vitikka 1F, de dagar som meddelats i försäljningsannonsen. 

Avhämtningen av föremålen i Lojo: Avhämtningen av föremålen sker från Lojo polisstations utrymmen, adress Postgatan 3B, de dagar som meddelats i försäljningsannonsen. Obs! Vänligen anmäl dig vid infodisken i aula på polisstationen.

Om den nya ägaren inte avhämtar föremålet frigörs det att säljas på nytt.  

Uppdaterat 2.12.2021 med Lojo polisstations kod.

Auktion Esbo Lojo Polisinrättningen i Västra Nyland

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Polisens delgivningar, kungörelser och anmälningar

Offentliga delgivningar, kungörelser och andra meddelanden från polisen, såsom auktions- och anskaffningsanmälningar presenteras i publiceringsordning. 

Offentliga delgivningar ges, om personen som fått beslutet, inte har kunnat nås. Därmed delges beslutet offentligt. 

Kungörelserna berör oftast upphittad eller beslagtagen egendom, som skall kungöras offentligt.