Pelikohdeinformaatio - SV

Information om spelobjekt

Inrikesministeriet utfärdar spelregler för alla penningspel genom förordning. När ministeriet utfärdar spelreglerna, gör det en bedömning av huruvida spelet orsakar en särskild risk för spelproblem. Spel som bedöms vara förknippade med en särskild risk för spelproblem kallas ofta för röda spel. I sådana spel betonas spelets snabbhet, nära ögat-egenskaper och belöning. Röda spel får inte marknadsföras på samma sätt som andra penningspel. 

Veikkaus Ab få ge vissa uppgifter om röda spel, till exempel information om spelobjekt, spelplatser, spelvillkor, spelavgifter, vinstsannolikhet och vinster. Dessa uppgifter kallas för information om spelobjekt. Det är frågan om ett undantag till förbudet om marknadsföring av röda spel. Behovet av sådan information anses vara förknippat i synnerhet med vadhållnings- och totospel.

Tillhandahållandet av information om spelobjekt får inte innehålla samma slags upplevelserelaterade element som annan marknadsföring. Informationen om spelobjekt avvika från sedvanlig marknadsföring av en produkt eller tjänst. Veikkaus Ab ska se till att informationen inte i själva verket blir reklam för ett spel. Syftet med informationen om spelobjekt får inte vara att öka försäljningen. Tillhandahållandet av informationen ska alltid sikta mot att spelandet kanaliseras till det lagliga utbudet.

Informationen om spelobjekt ska ges i saktextform. Kommunikationen får inte innehålla upplevelserelaterade element. Den tillåtna informationen kan jämföras med varudeklarationen för en produkt.

Formuleringarna får inte heller locka till spelande. Sådana kan vara till exempel adjektiv som "fantastisk", "spännande" eller "populär" eller verb i befallande form som "spela och vinn", "kom" eller "köp". Dessutom kan också färgerna, ljudvärlden och animationer göra informationen om spelobjektet så lockande att den är upplevelserelaterad marknadsföring.

Även informationens omfattning eller upprepning är av betydelse. Om det är svårt för en konsument att undgå den information som ges, börjar informationen om spelobjekt påminna alltför mycket om sedvanlig marknadsföring.

Begränsningarna i marknadsföringen av röda spel påverkar även marknadsföringen av platser avsedda för att spela röda spel (kasinon och spelsalar). Marknadsföringen av spelplatser för röda spel ska vara snarlik informationen om spelobjekt och får inte innehålla upplevelserelaterad marknadsföring.

Punaiset pelit - SV

Röda spel är till exempel

  • nätspel med snabb rytm
  • vadhållningsspel
  • poker- och andra kortspel
  • eBingo
  • penningautomatspel
  • nätlotter (penninglotterier som anordnas på internet)
  • kasinospel

Pelikohdeinformaatio: linkkilista - SV