Tietoa turvapaikanhakijoille sv

Information till asylsökande

Polisens roll i asyl-frågor

Ansökan om internationellt skydd, d.v.s. asylansökan ska lämnas till polisen eller gränsbevakningsväsendet då man anländer till landet eller så snabbt som möjligt efter det. Alla polisinrättningar har beredskap för att ta emot asylansökan och registrera asylsökande. 

Efter att ansökan har lämnats in styrs den asylsökande till den förläggning som Migrationsverket meddelar för inkvartering, och behandlingen av asyl-ärendet blir Migrationsverkets uppgift.  

Gränsbevakningsväsendets webbplats

Migrationsverkets hemsida

Ulkomaalaisvalvonta infolaatikko sv

Polisen återsänder inte personer till Ukraina

Enligt ett beslut som fattades förra veckan avbryter polisen verkställigheten av avlägsnande ur landet av utlänningar till Ukraina på grund av situationen i Ukraina.

Tills vidare kommer utlänningar inte heller att återsändas tillbaka till länder varifrån de skulle kunna skickas till Ukraina.

Ingen återsändning kommer att ske, eftersom en utlänning som återsänts till Ukraina kan utsättas för dödsstraff, tortyr, förföljelse eller annan behandling som kränker människovärdet. Polisens säkerhet under återsändningsuppdrag kunde inte heller garanteras.

Polisens kontaktuppgifter för registrering av personer som ansöker om uppehållstillstånd med stöd av tillfälligt skydd

Контактні дані для прохачів посвідки на проживання на основі тимчасового захисту та прохачів притулку

Svar på vanliga frågor om situationen i Ukraina på Migrationsverkets hemsida

Utlänningsövervakning på polisens hemsida