Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Mäntsälä, polisens serviceställe för tillståndsärenden

En av serviceställe vid Polisinrättningen i Östra Nyland.
Obs. Serviceställe är stängt 4. - 31.7.2022. På Mäntsälä polisens serviceställe betjänar vi i pass och id- korts ärenden. Servicestället är öppet på onsdagar och endast med tidsbeställning. Vänligen observera att service stället är stängt 11:30-12:30.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ
Servicestället för tillståndsärenden finns på första våningen i Mäntsälä kommunalhus.

Postadress

PB 6, 04401 TRÄSKÄNDA

Öppettider

To 9-16.

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 430 291
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Tillståndsärenden
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Växel
  0295 430 291
  mån–fre 8.00–16.15

E-postadresser

Vi tjänar i dessa frågor

Ansökan om pass

Ett pass är ett resedokument som utfärdas till finska medborgare. Ett pass är även innehavarens identitetsbevis.

Identitetskort

Ett identitetskort är ett bildförsett intyg över innehavarens identitet. Identitetskortet duger också som resedokument i begränsad utsträckning.