Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Raseborgs polisstation, uppvisande av vapen

En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Västra Nyland
Uppvisning av vapen i huvudsak jämna veckor onsdagar med tidsbeställning. Boka tid på polisens nätsidor www.poliisi/tillstånd/tidsbokning På en 15 minuter tid kan du uppvisa högs tre (3) vapen. Anmälning till tillståndsförvaltningen, Formansallén 4, 10600 Ekenäs.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

  • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
  • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
  • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Formansallén 4, 10600 EKENÄS

Postadress

PB 9, 10601 EKENÄS

Öppettider

Telefonnummer

  • Växeln
    0295 430 281

Vi tjänar i dessa frågor

Uppvisande av vapen

En skjutvapen visas upp som regel vid ägarbyte eller när tillståndet förändras. Polisen kan också be om att vapnet visas upp av olika skäl.