Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Trafiksäkerhetscentralen

Det viktigaste målet för Polisens trafiksäkerhetscentral är att förbättra trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetscentralen behandlar årligen omkring 600 000 fall som uppdagats genom automatisk trafikövervakning. Fotografierna från polisens automatiska trafikövervakning överförs trådlöst från de fasta övervakningspunkterna till Polisens trafiksäkerhetscentral på Malm i Helsingfors. Ur fotografiet som anordningen tagit framgår fordonet, registernumret, föraren och fotografiets identifieringsuppgifter.
Visa polisstationen på kartan
Näet karttakuvan poliisin verkkosivuilla. Jos klikkaat karttakuvaa, siirryt toisen palveluntarjoajan palveluun ja sen käyttöehtojen piiriin.

Kontaktuppgifter

Polisinrättning, till vilken polistationen hör Polisinrättningen i Helsingfors

Viljatie 2, 00700 HELSINGFORS

Endast ärenden som gäller automatisk övervakning: anmärkning, ordningsbot, straffanspråk, motsättningar.

Automatisk övervakning, avgift för trafikförseelse och rättelseyrkanden (vardagar klocka 9.00 - 15.00) 0295 417 917

Automatisk övervakning [email protected]

Öppettider

Växeln 0295 470 011

Vid nödsituation, ring alltid 112.

Polisens riksomfattande rådgivningstjänst hjälper i icke brådskande ärenden.

nätttjänsten kan du boka en tid på förehand, söka pass och identitetskort eller göra en brottsanmäla i flesta fall. Läs anvisningar först.