Asioi verkossa korona-aikana

Uträtta dina ärenden på nätet under coronapandemin. Sök tillstånd och anmäl brott via polisens nättjänst. 

Undvik besök om möjligt. Boka tid på förhand om ditt ärende kräver ett personligt besök. 

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Jyväskylä polisstation, hittegods

En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Inre Finland.
Jyväskylä polisstations polisjour finns i hörnet av Hannikaisenkatu och Urhonkatu i centrum av staden. Vi tar emot hittegods. Förfrågningar om förkomna nycklar besvaras inte per telefon.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Urhonkatu 1, 40100 JYVÄSKYLÄ

Postadress

PB 59, 40101 JYVÄSKYLÄ

Telefonnummer

 • Hittegods (10:00 - 12:00)
  0295 414 706
  mån–fre 10.00–12.00

E-postadresser

Öppettider

 • mån
  9.00–12.00, 13.00–15.00
 • tis
  9.00–12.00, 13.00–15.00
 • ons
  9.00–12.00, 13.00–15.00
 • tors
  9.00–12.00, 13.00–15.00
 • fre
  9.00–12.00, 13.00–15.00

Växeln
0295 440 131

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

Rådgivning i icke-brådskande fall får du av den riksomfattande rådgivningstjänsten i telefon eller på chatten.  

Hittegods

Polisens hittegodsverksamhet.

Den som tar hand om hittegods (upphittaren) ska anmäla fyndet till ägaren eller överlämna godset till polisen. Hittegods som vanligtvis överlämnas till polisen är mobiltelefoner, nycklar och cyklar som hittas utomhus (t.ex. på gator eller i parker).

Hittegods, som tas om hand i allmänna fortskaffningsmedel, på en järnvägs- eller busstation eller motsvarande trafikområden skall överlämnas till trafikområdenas personal eller hittegodsbyrå. Det samma gäller hittegods som tas om hand i affärslokaler, på ämbetsverk, på kontor, på arbetsplatser, i läroinrättningar, på sjukhus och teatrar eller i idrottshallar eller motsvarande lokaler. Dessa är så kallade inlämningsfynd.

Den som tar hand om hittegods (upphittaren) ska anmäla fyndet till ägaren eller överlämna godset till polisen. Egendom som det är förbjudet att förvärva eller inneha eller som kräver myndighetstillstånd, till exempel narkotika, olaglig alkohol och vapen skall genast lämnas till polisen.

Om hittegods inte kan transporteras utan att fara föreligger eller att det är besvärligt behöver det inte lämnas till polisen. Upphittaren får ett kvitto på hittegodset av polisen.

Hittegods kan lämnas vid eller anmälas hos en sådan samservicesställe, med vilket polisen har avtalat om mottagning av hittegods som ska lämnas till polisen.

Frågor om förlorade nycklar bara genom att besöka polisstationen.