Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Kyrkslätts polisstation

En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Västra Nyland. Från 4.4.2022 öppettider fr måndagar till fredagar kl 9-12 och 13-16.
OBS! Utdelning av könummer avslutas kl 15. Kyrkslätts polisstation finns belägen i Kyrkslätt centrum. Polisjouren tar emot brottsanmälningar och sköter även ärenden som gäller hittegods. Hos oss kan du ansöka om pass, identitetskort och tillstånd för den privata säkerhetsbranschen. Våra övriga polisstationer ligger i Esbo (huvudpolisstation), Lojo och Raseborg. Alla tjänster och öppettider nedan.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Stationsvägen 7, 02400 KYRKSLÄTT

Postadress

PB 60, 02401 KYRKSLÄTT

Öppettider

Öppethållningstiderna till 3.7.2022
Må-fre 9-12 och 13-16.
Undantag
 • 1.7.2022–31.7.2022
  Kontoret är stängt

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 430 281
 • Hittegods
  0295 438 050
 • Polisjouren
  0295 438 050
 • Protokollbeställning
  0295 438 060
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800

E-postadresser

Vi tjänar i dessa frågor

Ansökan om pass

Ett pass är ett resedokument som utfärdas till finska medborgare. Ett pass är även innehavarens identitetsbevis.

Identitetskort

Ett identitetskort är ett bildförsett intyg över innehavarens identitet. Identitetskortet duger också som resedokument i begränsad utsträckning.

Identitetskort för utlänning

Polisen kan utfärda identitetskort för en utlänning som är stadigvarande bosatt i Finland.

Godkännande som ordningsvakt

Den som utför ordningsövervakningsuppgifter ska ha ett giltigt ordningsvaktskort.

Godkännande som tillfällig väktare

Ett tillfälligt väktarkort krävs av en person som utför bevakningsuppgifter i högst fyra månader.

Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

Den som i förvärvssyfte utför säkerhetsskyddsuppgifter ska ha ett giltigt kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.

Godkännande som väktare

Den som utför väktaruppgifter ska ha ett giltigt väktarkort.