Länkstig

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Lojo polisstation, Vichtis samservicekontor

Vichtis samservicekontor
Pass- och ID-ärenden är endast möjliga med tidsbeställning den första torsdagen i varje månad klockan 8.30 - 12.00 och 12.30 - 15.00.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

  • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
  • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
  • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Asemantie 30, 03100 NUMMELA

Postadress

Postgatan 3, 08100 LOJO

Öppettider

Telefonnummer

  • Växeln
    0295 430 281
  • Lupapalvelu neuvonta ja ajanvaraus
    0295 419 800

E-postadresser

Vi tjänar i dessa frågor

Ansökan om pass

Ett pass är ett resedokument som utfärdas till finska medborgare. Ett pass är även innehavarens identitetsbevis.

Identitetskort

Ett identitetskort är ett bildförsett intyg över innehavarens identitet. Identitetskortet duger också som resedokument i begränsad utsträckning.