Länkstig

Navigeringsmeny

Offentlig delgivning

Offentlig delgivning

Offentlig delgivning kan användas när delgivningen inte kan ske på något annat sätt. Detta kan bero på att polisen inte har hans eller hennes kontaktinformation eller mottagaren undviker delgivning.  Till exempel ett beslut om körförbud kan vid behov delges genom offentlig delgivning. 
 
Offentlig delgivning kan även användas när en handling ska delges över trettio personer som är kända eller när antalet personer inte är känt.

I samband med en offentlig delgivning finns handlingen framlagd vid polisinrättningen för delgivningsmottagarens påseende under en bestämd tid.

Meddelande om att en delgivningshandling har lagts fram publiceras på polisens webbplats och vid behov i en dagstidning från vilken delgivningsmottagaren bäst antas få information om saken. 
 

Förvaltningslagen 434/2003 i Finlex, i synnerhet 62 §

Sök polisinrättningarnas kontaktuppgifter

Innehållspublicerare

null Offentlig delgivning POL-2021-924

Offentlig delgivning POL-2021-924

7.1.2021 10.48

Offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 7.1.2021 Meddelandets diarienummer är POL-2021-924.

Som offentlig delgivning meddelas att på polisinrättningen i Uleåborg finns tillgänglig i 1 månaden från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillstånd angående följande personer:


Salmela Arttu Antero Aleksi, 5770/2557/2020, 29.4.2020.
Piirainen Teemu Mikael, 2020/31575, 2.7.2020.


Besluten finns tillgängliga på vardagar kl. 9.00 - 15.45 på:

Polisinrättningen i Uleåborg
Kajaani polisstation

Lönnrotinkatu 2 a
87100 Kajaani


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.


Mer information i frågan ges av Tillståndsförman Anna Karppinen.

Kajana Offentlig delgivning Polisinrättningen i Uleåborg
delgivande
verbal kommunikation