Länkstig

Navigeringsmeny

Offentlig delgivning

Offentlig delgivning

Offentlig delgivning kan användas när delgivningen inte kan ske på något annat sätt. Detta kan bero på att polisen inte har hans eller hennes kontaktinformation eller mottagaren undviker delgivning.  Till exempel ett beslut om körförbud kan vid behov delges genom offentlig delgivning. 
 
Offentlig delgivning kan även användas när en handling ska delges över trettio personer som är kända eller när antalet personer inte är känt.

I samband med en offentlig delgivning finns handlingen framlagd vid polisinrättningen för delgivningsmottagarens påseende under en bestämd tid.

Meddelande om att en delgivningshandling har lagts fram publiceras på polisens webbplats och vid behov i en dagstidning från vilken delgivningsmottagaren bäst antas få information om saken. 
 

Förvaltningslagen 434/2003 i Finlex, i synnerhet 62 §

Sök polisinrättningarnas kontaktuppgifter

Innehållspublicerare

null Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-919

Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-919

7.1.2021 11.14 | Publicerad på svenska 7.1.2021 kl. 11.50

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 7.1.2021 Meddelandets diarienummer är POL-2021-919

Som offentlig delgivning meddelas att på Polisinrätting I Inre Finland  finns tillgänglig i 14 dagar  från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande personer:


Jaakonsaari, Jere K. (24.09.2020)
Kallio, Jari V.E  (04.11.2019)
Rasinaho, Reijo A. (29.09.2020)

Besluten finns tillgängliga på adressen:
Polisinrattning  I Inre Finland
Saarijärvi Polisstation
Virastotie 4
43100 Saarijärvi

Öppettider:
Onsdag klo 8.30-12  and 12-15.30

Kontaktperson:
Sinikka Ståhl


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.
 

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Inre Finland Saarijärvi
delgivande
verbal kommunikation