Länkstig

Navigeringsmeny

Offentlig delgivning

Offentlig delgivning

Offentlig delgivning kan användas när delgivningen inte kan ske på något annat sätt. Detta kan bero på att polisen inte har hans eller hennes kontaktinformation eller mottagaren undviker delgivning.  Till exempel ett beslut om körförbud kan vid behov delges genom offentlig delgivning. 
 
Offentlig delgivning kan även användas när en handling ska delges över trettio personer som är kända eller när antalet personer inte är känt.

I samband med en offentlig delgivning finns handlingen framlagd vid polisinrättningen för delgivningsmottagarens påseende under en bestämd tid.

Meddelande om att en delgivningshandling har lagts fram publiceras på polisens webbplats och vid behov i en dagstidning från vilken delgivningsmottagaren bäst antas få information om saken. 
 

Förvaltningslagen 434/2003 i Finlex, i synnerhet 62 §

Sök polisinrättningarnas kontaktuppgifter

Innehållspublicerare

null Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-2472

Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-2472

12.1.2021 13.47

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 12.01.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-2472.

Som offentlig delgivning meddelas att på polisinrättningen i Inre Finland finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande personer:

Mushiete Rody A I


BesluPolisinrättningen i Inre Finland
Tammerfors huvudpolisstation
Hatanpään valtatie 16, PL 147
33101 Tammerfors
ten finns tillgängliga på adressen:

Öppettider:
må, ons, tor, fre 08.00 - 16.15
ti 09.00-16.15

Kontaktperson:
tel. +358 407605905


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta meddelande.
 

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Inre Finland Tampere
delgivande
verbal kommunikation