Länkstig

Navigeringsmeny

Offentlig delgivning

Offentlig delgivning

Offentlig delgivning kan användas när delgivningen inte kan ske på något annat sätt. Detta kan bero på att polisen inte har hans eller hennes kontaktinformation eller mottagaren undviker delgivning.  Till exempel ett beslut om körförbud kan vid behov delges genom offentlig delgivning. 
 
Offentlig delgivning kan även användas när en handling ska delges över trettio personer som är kända eller när antalet personer inte är känt.

I samband med en offentlig delgivning finns handlingen framlagd vid polisinrättningen för delgivningsmottagarens påseende under en bestämd tid.

Meddelande om att en delgivningshandling har lagts fram publiceras på polisens webbplats och vid behov i en dagstidning från vilken delgivningsmottagaren bäst antas få information om saken. 
 

Förvaltningslagen 434/2003 i Finlex, i synnerhet 62 §

Sök polisinrättningarnas kontaktuppgifter

Innehållspublicerare

null Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-3437

Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-3437

14.1.2021 10.46

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 14.1.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-3437

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 14.1.2021. Med-delandets diarienummer POL-2021-3437

Som offentlig delgivning meddelas att på Björneborgs polisstation finns tillgänglig i 14 da-gar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angåen-de följande personer:

Jääskeläinen Eduard, 1029/2019
Jänismäki Harri Juhani, 1274/2019


Besluten finns tillgängliga på adressen:
Polisinrättningen i Sydvästra Finland
Björneborgs polisstation
Satakunnankatu 5
28100 BJÖRNEBORG

Öppettider:
mån. - fre. kl. 8:00 - 16:15

Kontaktperson:
Sekretera Teija Huhtanen


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta medde-lande.
 

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Sydvästra Finland Pori
delgivande
verbal kommunikation