Länkstig

Navigeringsmeny

Offentlig delgivning

Offentlig delgivning

Offentlig delgivning kan användas när delgivningen inte kan ske på något annat sätt. Detta kan bero på att polisen inte har hans eller hennes kontaktinformation eller mottagaren undviker delgivning.  Till exempel ett beslut om körförbud kan vid behov delges genom offentlig delgivning. 
 
Offentlig delgivning kan även användas när en handling ska delges över trettio personer som är kända eller när antalet personer inte är känt.

I samband med en offentlig delgivning finns handlingen framlagd vid polisinrättningen för delgivningsmottagarens påseende under en bestämd tid.

Meddelande om att en delgivningshandling har lagts fram publiceras på polisens webbplats och vid behov i en dagstidning från vilken delgivningsmottagaren bäst antas få information om saken. 
 

Förvaltningslagen 434/2003 i Finlex, i synnerhet 62 §

Sök polisinrättningarnas kontaktuppgifter

Innehållspublicerare

null Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-3600

Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-3600

14.1.2021 14.30

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 14.1.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-3600

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 14.1.2021. Med-delandets diarienummer är POL-2021-3600

Som offentlig delgivning meddelas att på Raumo polisstation finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande personer:


Erkkilä Aleksi Olavi, 75/2019
Immonen Jussi Ensio Wilhelm, 176/2017
Kaija Petri Ismo Juhani, 281/2016
Mäkelä Jari Antero, 244/2020
Saari Manu Juhani, 528/2020
Salmela-Mattila Taina Charlotta, 681/2019
Silainen Raimi Juhani, 80/2018
Sychold Niko Alexander, 212/2019


Besluten finns tillgängliga på adressen:
Polisinrättningen i Sydvästra Finland
Raumo polisstation
Aittakarinkatu 21
26100 RAUMO

Öppettider:
mån. - fre. kl. 9:00 - 16:00

Kontaktperson:
Sekretera Teija Huhtanen


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta medde-lande.
 

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Sydvästra Finland Rauma
delgivande
verbal kommunikation