Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisinrättningen i Lappland, verksamhetsställen och tjänster

Vi är verksamma i det vidsträckta norra Finland, från Ranua till Utsjoki. Området omfattar 21 kommuner med sammanlagt 180 000 invånare. Härtill betjänar vi ett stort antal turister. Långa avstånd och omväxlande landskap från Bottenviken upp till fjällen är det som kännetecknar vårt område. För tjänster och öppettider, se informationen om polisstationerna.
 • Ring alltid 112 i en nödsituation.

  Sköt dina ärenden i första hand på nätet.

  Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

  Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt.

  Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

  För samtal till 0295-numret betalar du

  • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
  • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
  • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

  Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Enontekis polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Ounastie 228, 99400 ENONTEKIS
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 28.7.2024
   På jämna veckor stängd. På udda veckor stängd.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Brottsundersökning
   0295 466 990
  • Hittegods
   0295 466 189
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 466 189
  • Protokollbeställning
   0295 466 618
  Den här enheten erbjuder inga tjänster per e-post. Ni kan kontakta per telefon.
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
   • Uppvisande av vapen
   • Vapen som tillhör dödsbo
   • Överlåtelse/uthämtning av vapen
   Service information

   Asetarkastukset suoritetaan toimipisteen aukioloaikoina, suosittelemme ajan varausta.

  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Ivalo polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Saarineitamontie 60, 99800 IVALO
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 4.8.2024
   Mån.-tis. samt tors.-fre. 9-11 och 12-15.30.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 466 654
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 466 655
  • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
   0295 419 800
  • Polisjouren
   0295 466 650
  • Protokollbeställning
   0295 466 055
  • Växel
   0295 460 321
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
   • Tillfälligt pass
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
   • Uppvisande av vapen
   • Vapen som tillhör dödsbo
   • Överlåtelse/uthämtning av vapen
   Service information

   Aseita tarkastetaan ilman ajanvarausta joka kuukauden 1. ja 3. maanantai klo 9.00 - 11.30 ja 12.30 - 16.00 välisenä aikana.

  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete
 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland.
  Besöksadress
  Saarineitamontie 60, 99800 IVALO
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Mån. 9-11 och 12-16.
  Undantag
  • 8.5.2024–31.12.2024
   Avoinna maanantaisin, muina päivinä poliisipäivystyksen tavoittaa kiireettömissä asioissa numerosta 0295466650.
  • 29.5.2024–4.8.2024
   Avoinna ajalla 3.6. - 4.8.2024 klo 9-11 ja 12-15.30

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0295 466 650
   mån 9.00–11.00, 12.00–16.00
  • Polisjouren
   0295 466 650
   mån 9.00–11.00, 12.00–16.00
  E-postadresser
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan

Kemi polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Valtakatu 28, 94100 KEMI
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Stängd
  Undantag
  • 16.10.2023–30.9.2024
   Kemin poliisiaseman palvelupäivystys palvelee Tornion poliisiasemalla, osoitteessa Pitkäkatu 1, 95400 Tornio.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0295 416 841
  • Polisjouren
   0295 416 841
  • Rådgivning
   0295 416 841
  • Växel
   0295 460 321
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Valtakatu 28, 94100 KEMI
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Stängd
  Undantag
  • 2.10.2023–30.9.2024
   Kemin poliisiaseman lupapalvelu palvelee Tornion poliisiasemalla, osoitteessa Pitkäkatu 1, 95400 Tornio. Ajanvaraukset lupa-asioissa Tornion poliisiasemalle.
  • 1.8.2024
   Tornion poliisiasemalla ei suoriteta asetarkastuksia 1.8.2024. Ajan asetarkastukseen voi varata myös keskiviikolle.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 466 235
  • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
   0295 419 800
  • Växel
   0295 460 321
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Uppvisande av vapen
   • Vapen som tillhör dödsbo
   • Överlåtelse/uthämtning av vapen
   Service information

   Vapeninspektioner onsdagar och torsdagar kl. 12.00 - 15.00 Tornio polisstation

  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Kemijärvi polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Kirkkokatu 16, 98100 KEMIJÄRVI
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Ons. 9-16.
  Undantag
  • 10.6.2024–31.8.2024
   Avoinna tiistaisin, muina aikoina voit varmistaa aukiolon puhelinnumerosta 0295 466 040.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0295 466 349
  • Polisjouren
   0295 466 040
  • Protokollbeställning
   0295 466 349
  • Växel
   0295 460 321
  E-postadresser
  • Hittegods
   • Hittegods
   Service information

   Löytötavara-asioissa yhteydenotot puhelimitse nroon 0295 466 349

  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
   Service information

   Avoinna keskiviikkoisin klo 9.00 - 16.00, muina aikoina voit tarkistaa aukiolon puhelinnumerosta 0295 466 040.

  • Vapen
   • Uppvisande av vapen
   • Överlåtelse/uthämtning av vapen
   Service information

   Asetarkastukset ilman ajanvarausta parillisten viikkojen perjantaina klo. 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.00.

   Aseiden luovutukset / noutamiset ilman ajanvarausta parillisten viikkojen perjantaina klo. 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.00.

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Kirkkokatu 16, 98100 KEMIJÄRVI
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 28.7.2024
   Mån.-tis. samt tors.-fre. 9-11.30 och 12.30-15.30.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0295 466 349
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 466 343
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 466 347
  • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
   0295 419 800
  • Växel
   0295 460 321
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
   Service information

   Löytötavara-asioissa yhteydenotot puhelimitse nroon 0295 466 349

  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
   • Tillfälligt pass
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
   Service information

   Avoinna keskiviikkoisin klo 9.00 - 16.00, muina aikoina varmista aukiolo numerosta 0295 466 040.

  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
   • Uppvisande av vapen
   • Vapen som tillhör dödsbo
   • Överlåtelse/uthämtning av vapen
   Service information

   Asetarkastukset ilman ajanvarausta parillisten viikkojen perjantaina klo. 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.00.

   Aseiden luovutukset / noutamiset ilman ajanvarausta parillisten viikkojen perjantaina klo. 9.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.00.

  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Kittilä polisstation

 • Beskrivning
  Lapin poliisilaitokseen kuuluva poliisiasema.
  Besöksadress
  Valtatie 60, 99100 KITTILÄ
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Tis. 9-11 och 12-16.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0295 466 618
   mån–fre 9.00–11.00, 13.00–16.00
  • Polisjouren
   0295 466 990
   tis 9.00–11.00, 12.00–16.00
  • Protokollbeställning
   0295 466 618
   mån–fre 9.00–11.00, 13.00–16.00
  E-postadresser
  • Hittegods
   • Hittegods
   Service information

   Ma-pe klo 9.00-11.00 ja 13.00-16.00

  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
   Service information

   Poliisin palvelupäivystys vain tiistaisin klo 09.00-11.00 ja 12.00-16.00. Pöytäkirjojen ja jäljennösten tilaus ma-pe klo 09.00-11.00 ja 13.00-16.00

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Valtatie 60, 99100 KITTILÄ
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 1.9.2024
   Mån.-fre. 9-12 och 13-15.30.
  Undantag
  • 1.7.2024–31.7.2024
   Heinäkuussa asetarkastus vain 25.7.2024

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 416 877
  Den här enheten erbjuder inga tjänster per e-post. Ni kan kontakta per telefon.
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
   Service information

   Löytötavara-asioissa yhteydenotot puhelimitse nroon 0295 466 618

  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
   Service information

   Otamme vastaan rikosilmoituksia tiistaisin klo 9.00-11.00 ja 12.00-16.00.

  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
   • Uppvisande av vapen
   • Vapen som tillhör dödsbo
   • Överlåtelse/uthämtning av vapen
   Service information

   Asetarkastukset ajanvarauksella joka kuukauden 2. ja 4. torstai klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00

  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Kolari polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Jokijalantie 20 B, 95900 KOLARI
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 11.8.2024
   Mån. samt ons.-fre. 9-12 och 13-15.30.
  Undantag
  • 16.7.2024–31.7.2024
   Heinäkuussa ei ole asetarkastusta.
  • 29.7.2024
   Lupakanslia avoinna 9-10.30 ja 13-15.30

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Brottsundersökning
   0295 466 990
  • Hittegods
   0295 466 044
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 466 044
  • Protokollbeställning
   0295 466 618
  Den här enheten erbjuder inga tjänster per e-post. Ni kan kontakta per telefon.
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
   • Uppvisande av vapen
   • Vapen som tillhör dödsbo
   • Överlåtelse/uthämtning av vapen
   Service information

   Asetarkastukset ajanvarauksella joka kuukauden 3. torstai klo 10.00-12.00 ja 12.30-15.00

  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Muonio polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Yrjö Kokon tie 4, 99300 MUONIO
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 28.7.2024
   Stängd

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Brottsundersökning
   0295 466 990
  • Hittegods
   0295 466 189
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 466 189
  • Protokollbeställning
   0295 466 618
  Den här enheten erbjuder inga tjänster per e-post. Ni kan kontakta per telefon.
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
   • Uppvisande av vapen
   • Vapen som tillhör dödsbo
   • Överlåtelse/uthämtning av vapen
   Service information

   Asetarkastukset ajanvarauksella joka kuukauden 1. torstai klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00

  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Pello polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Tullitie 1, 95700 PELLO
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 4.8.2024
   Stängd
  Undantag
  • 18.7.2024–8.8.2024
   Lupakanslia kiinni 18.7-8.8.2024. Avoinna normaalisti 9.8.2024 alkaen

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Paikalliset lupapalvelut
   0295 466 904
  • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
   0295 419 800
  • Protokollbeställning
   0295 466 137
  • Växel
   0295 460 321
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
   • Uppvisande av vapen
   • Vapen som tillhör dödsbo
   • Överlåtelse/uthämtning av vapen
   Service information

   Asetarkastukset ilman ajanvarausta joka kuukauden 1. maanantai klo 12.00- 14.00 välisenä aikana. HUOM! Asetarkastukseen on sisäänkäynti rakennuksen takapuolelta.

  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Posio polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Suopolku 1, 97900 POSIO
  Visa på kartan
  Öppettider
  Undantag
  • 4.7.2024–31.7.2024
   Tillståndsärenden är stängt

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 466 390
  • Policejouren
   0295 466 040
  • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
   0295 419 800
  • Protokollbeställning
   0295 466 349
  • Växel
   0295 460 321
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
   • Tillfälligt pass
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
   • Uppvisande av vapen
   • Vapen som tillhör dödsbo
   • Överlåtelse/uthämtning av vapen
   Service information

   Asetarkastukset ilman ajanvarausta joka kuukauden 1. arkitorstai klo. 10.00 - 12.00 ja 13.00 - 15.00.

   Jos aseita on enemmän kuin kolme, varaa kaksi aikaa.

  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Ranua polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Keskustie 30, 97700 RANUA
  Visa på kartan
  Postadress
  Suopolku 1, 97900 Posio
  Öppettider
  • Stängd
  Undantag
  • 1.7.2024–31.12.2024
   Lupapalvelut suljettu tilapäisesti 1.7.2024 lähtien. Ilmoitamme toimipisteen avaamisesta myöhemmin.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Paikalliset lupapalvelut
   0295 466 390
  • Protokollbeställning
   0295 466 236
  Den här enheten erbjuder inga tjänster per e-post. Ni kan kontakta per telefon.
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Uppvisande av vapen
   • Vapen som tillhör dödsbo
   Service information

   Aseita tarkastetaan ilman ajanvarausta joka kuukauden neljäntenä maanantaina klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00 välisenä aikana.

  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Rovaniemi huvudpolisstation

 • Beskrivning
  Rovaniemi huvudpolisstation ligger intill centrum. Polisjouren tar emot brottsanmälningar. Hos oss kan du ansöka om pass, identitetskort och andra tillstånd. Vi sköter även ärenden som gäller hittegods och vapentillstånd. Femton andra polisstationer ligger inom vårt område.
  Besöksadress
  Hallituskatu 3 A, 96100 ROVANIEMI
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Må-fre 8-16.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0295 416 941
   mån–ons 8.00–15.00
  • Polisjouren
   0295 466 250
  • Växel
   0295 460 321
  Den här enheten erbjuder inga tjänster per e-post. Ni kan kontakta per telefon.
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
  • Vapen
   • Uppvisande av vapen
   • Vapen som tillhör dödsbo
   • Överlåtelse/uthämtning av vapen
 • Beskrivning
  Rovaniemi huvudpolisstation ligger intill centrum. Polisjouren tar emot brottsanmälningar. Hos oss kan du ansöka om pass, identitetskort och andra tillstånd. Vi sköter även ärenden som gäller hittegods och vapentillstånd. Femton andra polisstationer ligger inom vårt område. Alla tjänster och öppettider nedan.
  Besöksadress
  Hallituskatu 3 A, 96100 ROVANIEMI
  Visa på kartan
  Vi betjänar även utan tidsbokning.
  Öppettider
  • Mån.-fre. 8-16.15.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0295 416 941
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 416 930
  • Växel
   0295 460 321
  • Växel
   0295 419 800
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
   • Tillfälligt pass
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
   • Vapen som tillhör dödsbo
  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete
   • Förlängning av visum

Salla polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Myllytie 3, 98900 SALLA
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 4.8.2024
   Stängd
  Undantag
  • 5.7.2024–1.8.2024
   Tillståndsärenden är stängt

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 466 050
  • Policejouren
   0295 466 040
  • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
   0295 419 800
  • Protokollbeställning
   0295 466 349
  • Växel
   0295 460 321
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
   • Tillfälligt pass
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
   • Uppvisande av vapen
   • Vapen som tillhör dödsbo
   • Överlåtelse/uthämtning av vapen
   Service information

   Asetarkastukset ilman ajanvarausta joka kuukauden 2. torstai klo. 10.00 - 11.30 ja 12.30 - 15.00.

  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Savukoski samservicekontor

 • Beskrivning
  Savukoski samservicekontor.
  Besöksadress
  Kauppakuja 2 A 1, 98800 SAVUKOSKI
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 1.12.2024
   varje månads förstä fre. 9.00-11.00 och 12.00-14.45.
  Undantag
  • 2.8.2024
   Asiointipiste suljettu 2.8.2024
  • 5.12.2024
   Asiointipiste avoinna poikkeuksellisesti to 5.12.2024.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 466 511
  • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
   0295 419 800
  • Rådgivningstjänst
   0407 384 752
  • Växel
   0295 460 321
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om gissningstävling
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Skjutvapentillstånd
  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Sodankylä polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Toivonniementie 1, 99600 SODANKYLÄ
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 1.9.2024
   Mån.-fre. 9-11 och 12-15.30.
  Undantag
  • 24.7.2024–7.8.2024
   Lupakanslia suljettu 6.8.2024 klo 12-14
  • 24.7.2024–15.8.2024
   Lupakanslia suljettu 31.07.2024,07.08.2024 ja 14.08.2024
  • 26.7.2024–30.7.2024
   Lupapalvelut kiinni: 26.7.2024 klo 9-12 ja 30.7.2024 klo 9-12

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0295 466 055
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 466 828
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 466 511
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 466 704
  • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
   0295 419 800
  • Protokollbeställning
   0295 466 055
  • Växel
   0295 460 321
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
   Service information

   Löytötavara-asioissa yhteydenotot puhelimitse nroon 0295 466 055

  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
   Service information

   Avoinna tiistaisin klo 09-11.30 ja 12.30- 16.00

  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
   • Uppvisande av vapen
   • Vapen som tillhör dödsbo
   • Överlåtelse/uthämtning av vapen
   Service information

   Asetarkastukset ilman ajanvarausta joka kuukauden 1. ja 3. torstai klo 9.00 - 11.30 ja 12.30 - 16.00.

  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Torneå polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Pitkäkatu 1, 95400 TORNEÅ
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Mån.-fre. 8-16.
  Undantag
  • 26.7.2024
   Tornion poliisiaseman palvelupäivystys suljetaan 26.7.2024 klo 12.00

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0295 466 137
  • Polisjouren
   0295 466 137
  • Protokollbeställning
   0295 466 137
  • Växel
   0295 460 321
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Pitkäkatu 1, 95400 TORNEÅ
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 8.9.2024
   Mån.-fre. 9-16.
  Undantag
  • 1.8.2024
   Asetarkastuksia ei suoriteta 1.8.2024. Ajan asetarkastukseen voi varata myös keskiviikolle.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 416 985
   mån–fre 9.00–16.00
  • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
   0295 419 800
  • Växel
   0295 460 321
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
   • Tillfälligt pass
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
   • Uppvisande av vapen
   • Vapen som tillhör dödsbo
   • Överlåtelse/uthämtning av vapen
   Service information

   Asetarkastukset vain ajanvarauksella torstaisin klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00.

   Aseiden luovutus ja nouto vain ajanvarauksella keskiviikkoisin klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00.

  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Utsjoki polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Seitatie 2 B, 99980 UTSJOKI
  Visa på kartan
  Postadress
  Ivalontie 10, 99800 IVALO
  Öppettider
  • varje månads andra tors. 10.00-14.00.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 466 654
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 466 655
  • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
   0295 419 800
  • Polisjouren
   0295 466 650
  • Protokollbeställning
   0295 466 055
  • Växel
   0295 460 321
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Ylitornio polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Alkkulanraitti 22, 95600 ÖVERTORNEÅ
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 4.8.2024
   Mån.-tis. 9-12 och 13-15.30 samt ons. 13-15.30.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Lokal rådgivning och tidsbokning
   0295 466 998
  • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
   0029 541 9800
  • Protokollbeställning
   0295 466 137
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Skjutvapentillstånd
   • Uppvisande av vapen
   • Vapen som tillhör dödsbo
   • Överlåtelse/uthämtning av vapen
   Service information

   Ilman ajanvarausta joka kuukauden 3. maanantai klo 12.00 - 15.00.

  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete