Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisinrättningen i Österbotten, verksamhetsställen och tjänster

Vi är verksamma i landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Området sträcker sig från Kristinestad till Karleby vid västkusten och från Alavo till Kannus i öst. Regionen har cirka 443 000 invånare. Inrättningen är tvåspråkig, både finska och svenska är allmänt förekommande språk bland invånarna. För tjänster och öppettider, se informationen om polisstationerna.
 • Ring alltid 112 i en nödsituation.

  Sköt dina ärenden i första hand på nätet.

  Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

  Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt.

  Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

  För samtal till 0295-numret betalar du

  • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
  • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
  • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

  Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Alajärvi polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättning i Österbotten. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Järvikatu 1, 62900 ALAJÄRVI
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Stängd
  Undantag
  • 15.12.2022–31.12.2027
   Tillståndsbetjäning endast med tidsbeställning.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0295 447 834
  • Nationell rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
  • Protokollbeställning
   0295 447 341
   mån–fre 8.00–11.00
  • Växel
   0295 440 511
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Skjutvapentillstånd

Alavo polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättning i Österbotten. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Torikatu 1, 63300 ALAVUS
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 28.7.2024
   Mån.-tis. 9-11 och 12-15.
  Undantag
  • 15.12.2022–28.7.2024
   På torsdagar och fredagar tillståndsbetjäning endast med tidsbeställning.
  • 24.6.2024–4.8.2024
   Polisjouren är stängd.
  • 29.7.2024–25.8.2024
   Tillståndsbetjäning endast med tidsbeställning.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0295 447 835
  • Protokollbeställning
   0295 447 376
   mån–fre 8.00–11.00
  • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
  • Växel
   0295 440 511
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Skjutvapentillstånd
  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Jakobstad polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättning i Österbotten. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Kanalesplanaden 1, 68600 JAKOBSTAD
  Visa på kartan
  Postadress
  PB 46, 68601 JAKOBSTAD
  Öppettider
  • Tis. samt tors. 8-11 och 12-16.15.
  Undantag
  • 4.12.2023–31.12.2027
   Tillståndsansökningar med könummer tisdagar och torsdagar kl. 9.00 – 11.00 och 12.00 – 15.00. Ingen tillståndsservice på onsdagar. Det är även möjligt att boka tid.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0295 415 814
  • Polisanmälningar, lokal rådgivning
   0295 447 700
  • Tillståndsservice; rådgivning och tidsbokning
   0295 419 800
  • Växel
   0295 440 511
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
   • Vapen som tillhör dödsbo
  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete
 • Beskrivning
  Uppvisande av vapen månadens första torsdag, endast via tidsreservering. Vapenintervjuv reserveras enbart av sekreterare.
  Besöksadress
  Kanalesplanaden 18, 68600 JAKOBSTAD
  Visa på kartan
  Öppettider
  Undantag
  • 25.11.2022–31.12.2027
   Uppvisande av vapen månadens första torsdag, endast via tidsreservering. Vapenintervjuv reserveras enbart av sekreteraren.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Växel
   0295 440 511
   mån–fre 8.00–16.15
  E-postadresser
  • Vapen
   • Uppvisande av vapen
   Service information

   Endast via tidsreservering.

Kannus polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättning i Österbotten. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  -, 69100 KANNUS
  Ingen kundservice
  Postadress
  PB 5, 69101 KANNUS
  Öppettider

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Växel
   0295 440 511
  E-postadresser

Karleby polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättning i Österbotten. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Karlebygatan 74, 67100 KARLEBY
  Visa på kartan
  Postadress
  PB 130, 67101 KARLEBY
  Öppettider
  • Mån. samt ons., fre. 9-15.
  Undantag
  • 20.11.2023–31.12.2027
   Tillståndsansökningar måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9.00 - 15.00. Ingen tillståndsservice på tisdagar. Det är även möjligt att boka tid.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Lupapalvelut neuvonta ja ajanvaraus
   0295 419 800
  • Löytötavarat
   0295 415 877
  • Rikosilmoitukset, neuvonta ja muut poliisiasiat
   0295 415 883
  • Växel
   0295 440 511
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
   • Vapen som tillhör dödsbo
  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete
 • Beskrivning
  Uppvisande av vapen torsdagar (ej månadens första torsdag), endast via tidsreservering. Vapenintervjuv reserveras enbart av sekreterare.
  Besöksadress
  Karlebygatan 74, 67100 KARLEBY
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Mån.-fre. 8-16.
  Undantag
  • 25.11.2022–31.12.2027
   Uppvisande av vapen torsdagar (ej månadens första torsdag), endast via tidsreservering. Vapenintervjuv reserveras enbart av sekreterare.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Växel
   0295 440 511
   mån–fre 8.00–16.15
  E-postadresser
  • Vapen
   • Uppvisande av vapen
   Service information

   Vain ajanvarauksella.

Kauhajoki polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättning i Österbotten. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Hakasivuntie 1, 61800 KAUHAJOKI
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 28.7.2024
   Stängd
  Undantag
  • 24.6.2024–4.8.2024
   Polisjouren är stängd.
  • 1.7.2024–28.7.2024
   Polisjouren är stängd.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0295 415 693
  • Protokollbeställning
   0295 447 316
   mån–fre 8.00–11.00
  • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
  • Växel
   0295 440 511
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
   • Tillfälligt pass
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Kaustby polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättning i Österbotten. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Pajalantie 1, 69600 KAUSTINEN
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Tis. samt tors. 9-11 och 12-15.
  Undantag
  • 30.10.2023–31.12.2027
   På måndagar och fredagar tillståndsbetjäning endast med tidsbeställning.
  • 24.6.2024–4.8.2024
   Polisjouren är stängd.
  • 1.7.2024–31.8.2024
   Tillståndsservicen är stängd. Betjäning endast med tidsbokning.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Förlängning av visum
   0295 449 320
   mån–fre 8.00–16.00
  • Hittegods
   0295 415 840
  • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
  • Växel
   0295 440 511
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om gissningstävling
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Anmälan om offentliga tillställningar
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Kristinestad polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättning i Österbotten. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Kristinagatan 11, 64100 KRISTINESTAD
  Visa på kartan
  Postadress
  PB 21, 64101 KRISTINESTAD
  Öppettider
  • Mån.-tis. samt tors.-fre. 9-11 och 12-15.
  Undantag
  • 23.7.2024–26.7.2024
   Tillståndsservice är stängt 23. - 24.7.2024. 26.7.2024 endast med tidsbokning.
  • 30.7.2024–2.8.2024
   Tillståndsservice är stängt 30. - 31.7.2024. 2.8.2024 endast med tidsbokning.
  • 6.8.2024–9.8.2024
   Tillståndsservice är stängt 6. - 7.8.2024. 9.8.2024 endast med tidsbokning.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Förlängning av visum
   0295 449 320
   mån–fre 8.00–16.00
  • Hittegods
   0295 415 582
  • Polisjouren
   0295 415 630
  • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
  • Växel
   0295 440 511
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om gissningstävling
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Anmälan om offentliga tillställningar
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Laihia polisstation

 • Beskrivning
  Polisstationen är ett verksamhetsställe för den lokala polisen.
  Besöksadress
  Laihiantie 50 C, 66400 LAIHIA
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Stängd

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Löytötavarat
   0295 415 596
  • Rikosilmoitukset, neuvonta ja muut poliisiasiat
   0295 415 596
  • Växel
   0295 440 511
  E-postadresser

Lappo polisstation

 • Beskrivning
  En av polisstationerna vid Polisinrättning i Österbotten. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Poutuntie 17, 62100 LAPPO
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Tors.-fre. 9-11 och 12-15.
  Undantag
  • 24.6.2024–4.8.2024
   Polisjouren är stängd.
  • 1.7.2024–31.12.2025
   På måndagar och tisdagar tillståndsbetjäning endast med tidsbeställning.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0295 415 700
  • Protokollbeställning
   0295 447 376
   mån–fre 8.00–11.00
  • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
  • Växel
   0295 440 511
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
   • Tillfälligt pass
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om sprängningsarbete

Närpes samservicekontor

 • Beskrivning
  Närpes samservicekontor.
  Besöksadress
  -, 64200 NÄRPES
  Postadress
  Närpesvägen 4, 64200 NÄRPES
  Öppettider

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Den här enheten erbjuder inga tjänster per e-post eller per telefon.

Seinäjoki polisstation

 • Beskrivning
  En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.
  Besöksadress
  Juhonkatu 4, 60320 SEINÄJOKI
  Visa på kartan
  Postadress
  PB 108, 60101 SEINÄJOKI
  Öppettider
  • Mån.-fre. 8-16.15.
  Undantag
  • 15.12.2022–31.12.2027
   Tillståndsansökningar med könummer kl. 8.00 - 15.00.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0503 024 526
  • Polisjouren
   0295 415 710
  • Protokollbeställning
   0295 447 341
   mån–fre 8.00–11.00
  • Rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
  • Växel
   0295 440 511
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
   • Tillfälligt pass
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
   • Uppvisande av vapen
   • Vapen som tillhör dödsbo
   • Överlåtelse/uthämtning av vapen
   Service information

   Varaa aika etukäteen ajanvarauspalvelussa. Varaa jokaiselle ampuma-aseelle oma aika.

  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Vasa huvudpolisstation

 • Beskrivning
  Vasa huvudpolisstation ligger intill centrum. Huvudpolisstationens polisjour tar emot brottsanmälningar. Hos oss kan du ansöka om pass, identitetskort och andra tillstånd. Vi sköter även ärenden som gäller vapentillstånd. Använd gärna elektroniska tjänster och boka tid till tillståndsbetjäningen.
  Besöksadress
  Korsholmsesplanaden 45, 65100 VASA
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Mån.-fre. 8-16.15.
  Undantag
  • 2.5.2024–31.12.2027
   Tillståndsansökningar med könummer kl. 8.00 - 16.15. Det är även möjligt att boka tid.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Förlängning av visum
   0295 449 320
   mån–fre 8.00–16.00
  • Hittegods
   0295 415 517
  • Polisanmälningar, lokal rådgivning
   0295 415 630
  • Protokollbeställning
   0295 449 343
   mån–fre 9.00–11.00
  • Tillstådsservice; rådgivning och tidsbokning
   0295 419 800
  • Växel
   0295 440 511
  • Övriga polisärenden
   0295 415 630
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
   • Vapen som tillhör dödsbo
  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete
   • Förlängning av visum
 • Beskrivning
  Uppvisande av vapen vid Vasa huvudpolisstationen.
  Besöksadress
  Backbrunnsvägen 10, 65100 VASA
  Visa på kartan
  Kellarikerros
  Öppettider
  Undantag
  • 25.11.2022–31.12.2027
   Uppvisande av vapen på onsdagar, endast med tidsbokning. Vapenintervjuv reserveras enbart av sekreteraren.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Växel
   0295 440 511
  E-postadresser
  • Vapen
   • Uppvisande av vapen
   • Överlåtelse/uthämtning av vapen