Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisinrättningen i Östra Nyland, verksamhetsställen och tjänster

Vi verkar och betjänar i femton kommuner i landskapet Nylands östra och mellersta delar. Området sträcker sig från Vanda till Hyvinge och från Nurmijärvi till Lovisa. Östra Nyland har över 550 000 invånare. För tjänster och öppettider, se informationen om polisstationerna.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet.

Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Borgå polisstation, brottsärenden

Tullportsgatan 19, 06100 BORGÅ

Besöksadress

Tullportsgatan 19, 06100 BORGÅ
Visa på kartan
Mottagning av brottsanmälan sker på polisstationens tredje våning.

Öppettider

Fre 9-16.

Telefonnummer

 • Automatisk övervakning, avgift för trafikförseelse och rättelseyrkanden
  0295 417 917
  mån–fre 8.30–12.00
 • Brottsundersökning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Körrätt
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Polisanmälningar, lokal rådgivning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Trafikövervakning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Växel
  0295 430 291
  mån–fre 8.00–16.15
 • Försvunna dokumenter
  • Anmälan om ett förkommit dokument
 • Polisjour och brottsanmälan
  • Brottsanmälan

Borgå polisstation, tillståndsärenden

Tullportsgatan 1, 06100 BORGÅ

Besöksadress

Tullportsgatan 1, 06100 BORGÅ
Visa på kartan
Tillståndsservicen finns på tredje våningen. Vi betjänar även utan tidsbokning.

Öppettider

Mån.-tors. 8-16.15 samt fre. 9-16.15.

Telefonnummer

 • Andra polisärenden
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Automatisk hastighets övervakning, avgifter för trafikförseelse och omprövning
  0295 417 917
  mån–fre 8.30–12.00
 • Brottsanmälan
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Brottsundersökning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Hittegods
  0295 413 711
  mån–fre 8.30–11.00
 • Körrättsärenden
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Lokala tillståndsärenden
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Tipstelefon
  0295 413 636
 • Trafikövervakning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Växel
  0295 430 291
  mån–fre 8.00–16.15
 • Försvunna dokumenter
  • Anmälan om ett förkommit dokument
 • Hittegods
  • Hittegods
 • Körrätt
  • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
  • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
  • Återställande av körrätt
  • Övervakad körrätt
 • Lotterier och penninginsamlingar
  • Anmälan om småskalig insamling
  • Tillstånd för varulotteri
  • Tillstånd för varuvinstautomat
  • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
 • Offentliga tillställningar
  • Allmän sammankomst
 • Pass och identitetskort
  • Ansökan om pass
  • Identifiering av en person
  • Identitetskort
  • Identitetskort för utlänning
  • Tillfälligt pass
 • Polisjour och brottsanmälan
  • Brottsanmälan
 • Privat säkerhetsbransch
  • Godkännande som ordningsvakt
  • Godkännande som säkerhetskontrollör
  • Godkännande som tillfällig väktare
  • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
  • Godkännande som väktare
 • Vapen
  • Europeiskt skjutvapenpass
  • Godkännande som vapensamlare
  • Skjutvapentillstånd
  • Vapen som tillhör dödsbo
  • Överlåtelse/uthämtning av vapen
 • Övriga tillstånd och anmälningar
  • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
  • Anmälan om sprängningsarbete

Borgå polisstation, uppvisande av vapen

Tullportsgatan 1, 06100 BORGÅ

Besöksadress

Tullportsgatan 1, 06100 BORGÅ
Visa på kartan
Vapengranskningarna sker på polisstationens första våning endast med tidsbokning.

Öppettider

Ti 8.30-16.

Telefonnummer

 • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Växel
  0295 430 291
  mån–fre 8.00–16.00

E-postadresser

 • Vapen
  • Uppvisande av vapen

Huvudpolisstationen i Vanda (Rahtitie)

Fraktvägen 1 A, 01530 VANDA

Besöksadress

Fraktvägen 1 A, 01530 VANDA
Visa på kartan

Öppettider

Må-fre 8-16.15.

Telefonnummer

 • Automatisk övervakning, avgift för trafikförseelse och rättelseyrkanden
  0295 417 917
  mån–fre 8.00–16.00
 • Brottsundersökning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Hittegods
  0295 436 773
  mån–fre 8.30–11.00
 • Körrätt
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Polisanmälningar, lokal rådgivning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Tipstelefon
  0295 413 636
  mån–fre 8.00–16.00
 • Trafikövervakning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Växel
  0295 430 291
  mån–fre 8.00–16.15
 • Hittegods
  • Hittegods

Hyvinge polisstation, brottsärenden

Urakankatu 1, 05900 HYVINKÄÄ

Besöksadress

Urakankatu 1, 05900 HYVINKÄÄ
Visa på kartan

Öppettider

Mån. 9-16.

Telefonnummer

 • Andra polisärenden
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Automatisk övervakning, avgift för trafikförseelse och rättelseyrkanden
  0295 417 917
  mån–fre 8.30–12.00
 • Brottsundersökning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Hittegods
  0295 436 773
  mån–fre 8.30–11.00
 • Körrätt
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Polisanmälningar, lokal rådgivning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Tipstelefon
  0295 413 636
  mån–fre 8.00–16.00
 • Trafikövervakning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Växel
  0295 430 291
  mån–fre 8.00–16.00
 • Försvunna dokumenter
  • Anmälan om ett förkommit dokument
 • Hittegods
  • Hittegods
 • Polisjour och brottsanmälan
  • Brottsanmälan

Hyvinge polisstation, tillståndsärenden

Urakankatu 1, 05900 HYVINGE

Besöksadress

Urakankatu 1, 05900 HYVINGE
Visa på kartan
Tillståndsservicen finns på gatunivå. Vi betjänar även utan tidsbokning.

Postadress

PB 62, 05801 HYVINGE

Öppettider

Mån.-fre. 9-16.

Telefonnummer

 • Andra polisärenden
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Automatisk övervakning, avgift för trafikförseelse och rättelseyrkanden
  0295 417 914
  mån–fre 8.30–12.00
 • Brottsundersökning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Hittegods
  0295 436 773
  mån–fre 8.30–11.00
 • Körrätt
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Polisanmälningar, information
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Tillståndsärenden
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Tipstelefon
  0295 413 636
 • Trafikövervakning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Växel
  0295 430 291
  mån–fre 8.00–16.15
 • Försvunna dokumenter
  • Anmälan om ett förkommit dokument
 • Körrätt
  • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
  • Återställande av körrätt
  • Övervakad körrätt
 • Lotterier och penninginsamlingar
  • Anmälan om gissningstävling
  • Anmälan om småskalig insamling
  • Tillstånd för varulotteri
  • Tillstånd för varuvinstautomat
  • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
 • Offentliga tillställningar
  • Allmän sammankomst
  • Anmälan om offentliga tillställningar
 • Pass och identitetskort
  • Ansökan om pass
  • Identitetskort
  • Identitetskort för utlänning
 • Privat säkerhetsbransch
  • Godkännande som ordningsvakt
  • Godkännande som säkerhetskontrollör
  • Godkännande som tillfällig väktare
  • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
  • Godkännande som väktare
 • Övriga tillstånd och anmälningar
  • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
  • Anmälan om sprängningsarbete

Kervo serviceställe

Kultasepänkatu 7, 04200 KERAVA

Besöksadress

Kultasepänkatu 7, 04200 KERAVA
Visa på kartan
Polisens tillståndsservice befinner sig i Sampola service center i första våningen tillsammans med Kervo stads service. Endast med tidsbokning.

Postadress

PB 6, 04401 TRÄSKÄNDA

Öppettider

On-to 9-16.

Telefonnummer

 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Tillståndsärenden
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Växel
  0295 430 291
  mån–fre 8.00–16.15

E-postadresser

 • Pass och identitetskort
  • Ansökan om pass
  • Identitetskort

Lovisa polisstation, brottsärenden

Mannerheimgatan 12, 07900 LOVISA

Besöksadress

Mannerheimgatan 12, 07900 LOVISA
Visa på kartan
Ingång från Mannerheimsgatan

Postadress

Tullportsgatan 1, 06100 BORGÅ

Öppettider

Tors. 9-15.

Telefonnummer

 • Automatisk övervakning, avgift för trafikförseelse och rättelseyrkanden
  0295 417 917
  mån–fre 8.30–12.00
 • Brottsundersökning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Hittegods
  0295 413 711
  mån–fre 8.30–11.00
 • Körrätt
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Polisanmälningar, lokal rådgivning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Tipstelefon
  0295 413 636
  mån–fre 8.00–16.00
 • Trafikövervakning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Växel
  0295 430 291
  mån–fre 8.00–16.15

Lovisa polisstation, tillståndsärenden

Mannerheimgatan 12, 07900 LOVISA

Besöksadress

Mannerheimgatan 12, 07900 LOVISA
Visa på kartan
Servicen för tillstånd är stängd mellan 11:15-12:30. Ingång från Mannerheimsgatan. Vi betjänar i första hand med tidsbokning.

Postadress

Tullportsgatan 1, 06100 BORGÅ

Öppettider

Öppethållningstiderna till 2.6.2024
Tors. 9-15.
Undantag
 • 3.6.2024–1.9.2024
  Kontoret är tillfälligt stängt

Telefonnummer

 • Andra polisärenden
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Automatisk övervakning, avgift för trafikförseelse och rättelseyrkanden
  0295 417 917
  mån–fre 8.30–12.00
 • Hittegods
  0295 413 711
  mån–fre 8.30–11.00
 • Körrätt
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Polisanmälningar, information -12.00
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Tillståndsärenden
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Tips telefon
  0295 413 636
 • Trafik övervakning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Växel
  0295 430 291
  mån–fre 8.00–16.15
 • Försvunna dokumenter
  • Anmälan om ett förkommit dokument
 • Pass och identitetskort
  • Ansökan om pass
  • Identitetskort
  • Identitetskort för utlänning
 • Privat säkerhetsbransch
  • Godkännande som ordningsvakt
  • Godkännande som säkerhetskontrollör
  • Godkännande som tillfällig väktare
  • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
  • Godkännande som väktare

Mäntsälä, polisens serviceställe för tillståndsärenden

Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Besöksadress

Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ
Visa på kartan
Servicestället för tillståndsärenden finns på första våningen i Mäntsälä kommunalhus.

Postadress

PB 6, 04401 TRÄSKÄNDA

Öppettider

Öppethållningstiderna till 30.6.2024
Tors. 9-16.
Undantag
 • 1.7.2024–28.7.2024
  Kontoret är tillfälligt stängt

Telefonnummer

 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Tillståndsärenden
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Växel
  0295 430 291
  mån–fre 8.00–16.15

E-postadresser

 • Pass och identitetskort
  • Ansökan om pass
  • Identitetskort

Nurmijärvi polisstation, brottsärenden

Keskustie 2A, 01900 NURMIJÄRVI

Besöksadress

Keskustie 2A, 01900 NURMIJÄRVI
Visa på kartan

Öppettider

Ti 9-15.

Telefonnummer

 • Hittegods
  0295 436 773
  mån–fre 8.30–11.00
 • Polisanmälningar, lokal rådgivning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Tipstelefon
  0295 413 636
  mån–fre 8.00–16.00
 • Växel
  0295 430 291
  mån–fre 8.00–16.15
 • Försvunna dokumenter
  • Anmälan om ett förkommit dokument
 • Hittegods
  • Hittegods
 • Polisjour och brottsanmälan
  • Brottsanmälan

Nurmijärvi polisstation, tillståndsärenden

Keskustie 2 A, 01900 NURMIJÄRVI

Besöksadress

Keskustie 2 A, 01900 NURMIJÄRVI
Visa på kartan
Servicen för tillstånd är stängd mellan 11:30-12:30. Vi betjänar även utan tidsbokning.

Postadress

PB 98, 01301 VANDA

Öppettider

Tis. 9-15.
Undantag
 • 3.6.2024–31.8.2024
  Kontoret är stängt

Telefonnummer

 • Tillståndsärenden
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Andra polisärenden
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Automatisk övervakning, avgift för trafikförseelse och rättelseyrkanden
  0295 417 917
  mån–fre 8.00–16.00
 • Brottsundersökning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Hittegods
  0295 436 773
  mån–fre 8.30–11.00
 • Körrätt
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Polisanmälningar
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Tipstelefon
  0295 413 636
 • Trafikövervakning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00

E-postadresser

 • Försvunna dokumenter
  • Anmälan om ett förkommit dokument
 • Körrätt
  • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
  • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
  • Återställande av körrätt
  • Övervakad körrätt
 • Lotterier och penninginsamlingar
  • Anmälan om småskalig insamling
  • Tillstånd för gissningstävling
  • Tillstånd för varulotteri
  • Tillstånd för varuvinstautomat
  • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
 • Offentliga tillställningar
  • Allmän sammankomst
  • Ärenden gällande offentlig tillställning
 • Pass och identitetskort
  • Ansökan om pass
  • Identifiering av en person
  • Identitetskort
  • Identitetskort för utlänning
 • Privat säkerhetsbransch
  • Godkännande som ordningsvakt
  • Godkännande som säkerhetskontrollör
  • Godkännande som tillfällig väktare
  • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
  • Godkännande som väktare
 • Övriga tillstånd och anmälningar
  • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
  • Anmälan om sprängningsarbete

Träskända polisstation, brottsärenden

Mannilantie 28, 04400 JÄRVENPÄÄ

Besöksadress

Mannilantie 28, 04400 JÄRVENPÄÄ
Visa på kartan
Ingång från Helsingintie. Brottsanmälan finns på tredje våningen.

Öppettider

Tis.-ons. 9-16.

Telefonnummer

 • Automatisk övervakning, avgift för trafikförseelse och rättelseyrkanden
  0295 417 917
 • Brottsundersökning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Hittegods
  0295 436 773
  mån–fre 8.30–11.00
 • Körrätt
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Polisanmälningar, lokal rådgivning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Tipstelefon
  0295 413 636
  mån–fre 8.00–16.00
 • Trafikövervakning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Växel
  0295 430 291
  mån–fre 8.00–16.00
 • Försvunna dokumenter
  • Anmälan om ett förkommit dokument
 • Hittegods
  • Hittegods
 • Polisjour och brottsanmälan
  • Brottsanmälan

Träskända polisstation, tillståndsärenden

Mannilantie 28, 04400 TRÄSKÄNDA

Besöksadress

Mannilantie 28, 04400 TRÄSKÄNDA
Visa på kartan
Ingång från Helsingintie. Tillståndsservicen finns på tredje våningen. Vi betjänar även utan tidsbokning.

Postadress

PB 6, 04401 TRÄSKÄNDA

Öppettider

Öppethållningstiderna till 30.6.2024
Mån.-fre. 9-16.

Telefonnummer

 • Andra polisärenden
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Automatisk övervakning, avgift för trafikförseelse och rättelseyrkanden
  0295 417 917
  mån–fre 8.30–12.00
 • Brottsundersökning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Hittegods
  0295 436 773
  mån–fre 8.30–11.00
 • Körrätt
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Polisanmälningar, information
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Tillståndsärenden
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Tipstelefon
  0295 413 636
 • Trafikövervakning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Växel
  0295 430 291
  mån–fre 8.00–16.15
 • Försvunna dokumenter
  • Anmälan om ett förkommit dokument
 • Körrätt
  • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
  • Återställande av körrätt
  • Övervakad körrätt
 • Lotterier och penninginsamlingar
  • Anmälan om gissningstävling
  • Anmälan om småskalig insamling
  • Tillstånd för varulotteri
  • Tillstånd för varuvinstautomat
  • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
 • Offentliga tillställningar
  • Allmän sammankomst
  • Ärenden gällande offentlig tillställning
 • Pass och identitetskort
  • Ansökan om pass
  • Identitetskort
  • Identitetskort för utlänning
  • Tillfälligt pass
 • Privat säkerhetsbransch
  • Godkännande som ordningsvakt
  • Godkännande som säkerhetskontrollör
  • Godkännande som tillfällig väktare
  • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
  • Godkännande som väktare
 • Vapen
  • Europeiskt skjutvapenpass
  • Godkännande som vapensamlare
  • Skjutvapentillstånd
 • Övriga tillstånd och anmälningar
  • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
  • Anmälan om sprängningsarbete

Vanda Huvudpolisstation, uppvisande av vapen

Fraktvägen 1 A, 01530 VANDA

Besöksadress

Fraktvägen 1 A, 01530 VANDA
Visa på kartan
ENDAST MED TIDSBOKNING. Huvudpolisstationen vid polisinrättningen i Östra Nyland finns intill Helsingfors-Vanda flygplats nära av T1-terminalen.

Öppettider

Må 8.30-16.

Telefonnummer

 • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
  0295 419 800
 • Uppvisande av vapen
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Växel
  0295 430 291
  mån–fre 8.00–16.15

E-postadresser

 • Vapen
  • Uppvisande av vapen
  • Vapen som tillhör dödsbo
  • Överlåtelse/uthämtning av vapen

Vanda huvudpolisstation, brottsärenden (Ratatie)

Banvägen 11, 01300 VANDA

Besöksadress

Banvägen 11, 01300 VANDA
Visa på kartan
Ingången till 11 C-trappan sker lättast yttre vägen, från Banvägens sida.

Öppettider

Må-fre 8-16.15.

Telefonnummer

 • Automatisk övervakning, avgift för trafikförseelse och rättelseyrkanden
  0295 417 917
  mån–fre 8.00–16.00
 • Brottsundersökning
  0295 435 100
  mån–fre 8.00–12.00
 • Hittegods
  0295 436 773
  mån–fre 8.30–11.00
 • Körrätt
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Polisanmälningar, lokal rådgivning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Tipstelefon
  0295 413 636
  mån–fre 8.00–16.00
 • Trafikövervakning
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Växel
  0295 430 291
  mån–fre 8.00–16.15
 • Försvunna dokumenter
  • Anmälan om ett förkommit dokument
 • Hittegods
  • Hittegods
 • Polisjour och brottsanmälan
  • Brottsanmälan

Vanda huvudpolisstation, tillståndsärenden

Banvägen 11 C, 6. våning, 01300 VANDA

Besöksadress

Banvägen 11 C, 6. våning, 01300 VANDA
Visa på kartan
Ingången till 11 C-trappan sker lättast yttre vägen, från Banvägens sida. Vi betjänar även utan tidsbokning.

Postadress

PB 98, 01301 VANDA

Öppettider

Mån.-fre. 8-16.15.

Telefonnummer

 • Aseluvat
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Hittegods
  0295 436 773
  mån–fre 8.30–11.00
 • Körrätt
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Polisanmälningar
  0295 435 100
  mån–fre 8.30–12.00
 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Tillståndsärenden
  0295 434 900
  mån–fre 9.00–11.00
 • Tipstelefon
  0295 413 636
  mån–fre 8.00–16.00
 • Växel
  0295 430 291
  mån–fre 8.00–16.15
 • Försvunna dokumenter
  • Anmälan om ett förkommit dokument
 • Körrätt
  • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
  • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
  • Återställande av körrätt
  • Övervakad körrätt
 • Lotterier och penninginsamlingar
  • Anmälan om småskalig insamling
  • Tillstånd för varulotteri
  • Tillstånd för varuvinstautomat
  • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
 • Offentliga tillställningar
  • Allmän sammankomst
 • Pass och identitetskort
  • Ansökan om pass
  • Identifiering av en person
  • Identitetskort
  • Identitetskort för utlänning
  • Tillfälligt pass
 • Privat säkerhetsbransch
  • Godkännande som ordningsvakt
  • Godkännande som säkerhetskontrollör
  • Godkännande som tillfällig väktare
  • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
  • Godkännande som väktare
 • Vapen
  • Europeiskt skjutvapenpass
  • Godkännande som vapensamlare
  • Skjutvapentillstånd
 • Övriga tillstånd och anmälningar
  • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
  • Anmälan om sprängningsarbete
  • Förlängning av visum

Östra Nylands serviceställe H:fors-Vanda flygplats, tillståndsärenden

Pilotvägen 1, 4. våning, 01530 VANDA

Besöksadress

Pilotvägen 1, 4. våning, 01530 VANDA
Visa på kartan

Postadress

PB 98, 01531 Vanda

Öppettider

Mån.-sön. 7-16.

Telefonnummer

 • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
  0295 419 800
  mån–fre 8.00–16.15
 • Tillståndsärenden
  0295 413 720
  mån–sön 7.00–16.00
 • Tipstelefon
  0295 413 636
 • Utlänningspolisen
  0295 430 291
  mån–fre 8.00–16.00
 • Växel
  0295 430 291
  mån–fre 8.00–16.15
 • Pass och identitetskort
  • Tillfälligt pass