Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisinrättningen i Östra Nyland, verksamhetsställen och tjänster

Vi verkar och betjänar i femton kommuner i landskapet Nylands östra och mellersta delar. Området sträcker sig från Vanda till Hyvinge och från Nurmijärvi till Lovisa. Östra Nyland har över 550 000 invånare. För tjänster och öppettider, se informationen om polisstationerna.
 • Ring alltid 112 i en nödsituation.

  Sköt dina ärenden i första hand på nätet.

  Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

  Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt.

  Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

  För samtal till 0295-numret betalar du

  • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
  • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
  • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

  Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Borgå polisstation

 • Beskrivning
  Borgå polisstation är beläget i centrum i korsningen av Mannerheimgatan och Tullportsgatan. Tillståndsservicen finns i polishuset på tredje våningen. Vi tar också emot hittegods.
  Besöksadress
  Tullportsgatan 1, 06100 BORGÅ
  Visa på kartan
  Tillståndsservicen finns på tredje våningen. Vi betjänar även utan tidsbokning.
  Öppettider
  • Mån.-tors. 8-16.15 samt fre. 9-16.15.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Andra polisärenden
   0295 435 100
   mån–fre 8.30–12.00
  • Automatisk hastighets övervakning, avgifter för trafikförseelse och omprövning
   0295 417 917
   mån–fre 8.30–12.00
  • Brottsanmälan
   0295 435 100
   mån–fre 8.30–12.00
  • Brottsundersökning
   0295 435 100
   mån–fre 8.30–12.00
  • Hittegods
   0295 413 711
   mån–fre 8.30–11.00
  • Körrättsärenden
   0295 434 900
   mån–fre 9.00–11.00
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 434 900
   mån–fre 9.00–11.00
  • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
   mån–fre 8.00–16.15
  • Tipstelefon
   0295 413 636
  • Trafikövervakning
   0295 435 100
   mån–fre 8.30–12.00
  • Växel
   0295 430 291
   mån–fre 8.00–16.15
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
   • Tillfälligt pass
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
   • Vapen som tillhör dödsbo
   • Överlåtelse/uthämtning av vapen
  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete
 • Beskrivning
  Borgå polisstation är beläget i centrum vid korsningen av Mannerheimvägen och Tullportsgatan. Vapengranskningar endast med tidsbokning på tisdagar, i polishusets första våning. På vapengranskningsdagar tas vapen EJ emot eller överlåtes. För dessa ärenden kontakta aseluvat.ita-uusimaa@poliisi.fi.
  Besöksadress
  Tullportsgatan 1, 06100 BORGÅ
  Visa på kartan
  Vapengranskningarna sker på polisstationens första våning endast med tidsbokning.
  Öppettider
  • Ti 8.30-16.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
   0295 419 800
   mån–fre 8.00–16.15
  • Växel
   0295 430 291
   mån–fre 8.00–16.00
  E-postadresser
  • Vapen
   • Uppvisande av vapen

Huvudpolisstationen i Vanda (Rahtitie)

Hyvinge polisstation

 • Beskrivning
  Hyvinge polisstation är beläget nära centrum på gå avstånd från järnvägsstationen. Hos oss kan du ansöka om pass, id-kort, säkerhetsbranschens tillstånd och andra tillstånd. Vänligen notera att vapenärenden kan inte skötas i Hyvinge.
  Besöksadress
  Urakankatu 1, 05900 HYVINGE
  Visa på kartan
  Tillståndsservicen finns på gatunivå. Vi betjänar även utan tidsbokning.
  Postadress
  PB 62, 05801 HYVINGE
  Öppettider
  • Mån.-fre. 9-16.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Andra polisärenden
   0295 435 100
   mån–fre 8.30–12.00
  • Automatisk övervakning, avgift för trafikförseelse och rättelseyrkanden
   0295 417 914
   mån–fre 8.30–12.00
  • Brottsundersökning
   0295 435 100
   mån–fre 8.30–12.00
  • Hittegods
   0295 436 773
   mån–fre 8.30–11.00
  • Körrättsärenden
   0295 434 900
   mån–fre 9.00–11.00
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 434 900
   mån–fre 9.00–11.00
  • Polisanmälningar, information
   0295 435 100
   mån–fre 8.30–12.00
  • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
   mån–fre 8.00–16.15
  • Tipstelefon
   0295 413 636
  • Trafikövervakning
   0295 435 100
   mån–fre 8.30–12.00
  • Växel
   0295 430 291
   mån–fre 8.00–16.15
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Körrätt
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om gissningstävling
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Anmälan om offentliga tillställningar
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Kervo serviceställe

 • Beskrivning
  Polisens tillståndsservice betjänar i pass och id- korts ärenden endast med tidsbokning på onsdagar .Vänligen notera at service stället är stängt mellan 11.30-12.30.
  Besöksadress
  Kultasepänkatu 7, 04200 KERAVA
  Visa på kartan
  Polisens tillståndsservice befinner sig i Sampola service center i första våningen tillsammans med Kervo stads service. Endast med tidsbokning.
  Postadress
  PB 6, 04401 TRÄSKÄNDA
  Öppettider
  • On-to 9-16.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
   mån–fre 8.00–16.15
  • Tillståndsärenden
   0295 434 900
   mån–fre 9.00–11.00
  • Växel
   0295 430 291
   mån–fre 8.00–16.15
  E-postadresser
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identitetskort

Lovisa polisstation

 • Beskrivning
  Lovisa polisstation är beläget i centrum nära busstationen. Hos oss kan du med bokad tid på torsdagar ansöka om pass, identitetskort och säkerhetsbranschens tillstånd. Vi har stängt mellan 11.15-12.30.
  Besöksadress
  Mannerheimgatan 12, 07900 LOVISA
  Visa på kartan
  Servicen för tillstånd är stängd mellan 11:15-12:30. Ingång från Mannerheimsgatan. Vi betjänar i första hand med tidsbokning.
  Postadress
  Tullportsgatan 1, 06100 BORGÅ
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 1.9.2024
   Stängd
  Undantag
  • 3.6.2024–1.9.2024
   Kontoret är tillfälligt stängt

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Andra polisärenden
   0295 435 100
   mån–fre 8.30–12.00
  • Automatisk övervakning, avgift för trafikförseelse och rättelseyrkanden
   0295 417 917
   mån–fre 8.30–12.00
  • Hittegods
   0295 413 711
   mån–fre 8.30–11.00
  • Körrättsärenden
   0295 434 900
   mån–fre 9.00–11.00
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 434 900
   mån–fre 9.00–11.00
  • Polisanmälningar, information -12.00
   0295 435 100
   mån–fre 8.30–12.00
  • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
   mån–fre 8.00–16.15
  • Tips telefon
   0295 413 636
  • Trafik övervakning
   0295 435 100
   mån–fre 8.30–12.00
  • Växel
   0295 430 291
   mån–fre 8.00–16.15
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare

Mäntsälä

 • Beskrivning
  På Mäntsälä polisens serviceställe betjänar vi i pass och id- korts ärenden. Servicestället är öppet på onsdagar och endast med tidsbeställning. Vänligen observera att service stället är stängt 11:30-12:30.
  Besöksadress
  Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ
  Visa på kartan
  Servicestället för tillståndsärenden finns på första våningen i Mäntsälä kommunalhus.
  Postadress
  PB 6, 04401 TRÄSKÄNDA
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 28.7.2024
   Stängd
  Undantag
  • 1.7.2024–28.7.2024
   Kontoret är tillfälligt stängt

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 434 900
   mån–fre 9.00–11.00
  • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
   mån–fre 8.00–16.15
  • Växel
   0295 430 291
   mån–fre 8.00–16.15
  E-postadresser
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identitetskort

Nurmijärvi polisstation

 • Beskrivning
  Nurmijärvi polisstation är belägat i Nurmijärvi centrum. Hos os kan du ansöka om pass, id- kort och andra tillstånd, exklusive vapentillstånd. Vi tar också emot hittegods. . Vi rekommenderar att du uträtter dina ärenden via nätet och använder tidsbokning för din pass och id-kort ansökan.
  Besöksadress
  Keskustie 2 A, 01900 NURMIJÄRVI
  Visa på kartan
  Servicen för tillstånd är stängd mellan 11:30-12:30. Vi betjänar även utan tidsbokning.
  Postadress
  PB 98, 01301 VANDA
  Öppettider
  • Tis. 9-15.
  Undantag
  • 3.6.2024–31.8.2024
   Kontoret är stängt

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Andra polisärenden
   0295 435 100
   mån–fre 8.30–12.00
  • Automatisk övervakning, avgift för trafikförseelse och rättelseyrkanden
   0295 417 917
   mån–fre 8.00–16.00
  • Brottsundersökning
   0295 435 100
   mån–fre 8.30–12.00
  • Hittegods
   0295 436 773
   mån–fre 8.30–11.00
  • Körrättsärenden
   0295 434 900
   mån–fre 9.00–11.00
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 434 900
   mån–fre 9.00–11.00
  • Polisanmälningar
   0295 435 100
   mån–fre 8.30–12.00
  • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
   mån–fre 8.00–16.15
  • Tipstelefon
   0295 413 636
  • Trafikövervakning
   0295 435 100
   mån–fre 8.30–12.00
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Träskända polisstation

 • Beskrivning
  Vi betjänar i Träskända centrum, på adressen Mannilantie 28 i gamla tingsrättens hus, ingång från Helsingintie. Tillståndsservicen finns på tredje våningen. Hos oss kan du ansöka om pass, id-kort, säkerhetsbranschens tillstånd, vapenlov och andra tillstånd.
  Besöksadress
  Mannilantie 28, 04400 TRÄSKÄNDA
  Visa på kartan
  Ingång från Helsingintie. Tillståndsservicen finns på tredje våningen. Vi betjänar även utan tidsbokning.
  Postadress
  PB 6, 04401 TRÄSKÄNDA
  Öppettider
  • Mån.-fre. 9-16.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Andra polisärenden
   0295 435 100
   mån–fre 8.30–12.00
  • Automatisk övervakning, avgift för trafikförseelse och rättelseyrkanden
   0295 417 917
   mån–fre 8.30–12.00
  • Brottsundersökning
   0295 435 100
   mån–fre 8.30–12.00
  • Hittegods
   0295 436 773
   mån–fre 8.30–11.00
  • Körrättsärenden
   0295 434 900
   mån–fre 9.00–11.00
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 434 900
   mån–fre 9.00–11.00
  • Polisanmälningar, information
   0295 435 100
   mån–fre 8.30–12.00
  • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
   mån–fre 8.00–16.15
  • Tipstelefon
   0295 413 636
  • Trafikövervakning
   0295 435 100
   mån–fre 8.30–12.00
  • Växel
   0295 430 291
   mån–fre 8.00–16.15
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Körrätt
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om gissningstävling
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
   • Tillfälligt pass
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete

Vanda Huvudpolisstation

 • Beskrivning
  Vapengranskningarna görs endast med tidsbokning, i Vanda på måndagar och i Borgå på tisdagar. På granskningsdagarna tas vapen ej emot för inlämning. Tillståndsärenden (pass, identitetskort osv.) finns i Dickursby, adress Banvägen 11 C.
  Besöksadress
  Fraktvägen 1 A, 01530 VANDA
  Visa på kartan
  ENDAST MED TIDSBOKNING. Huvudpolisstationen vid polisinrättningen i Östra Nyland finns intill Helsingfors-Vanda flygplats nära av T1-terminalen.
  Öppettider
  • Må 8.30-16.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
   0295 419 800
  • Uppvisande av vapen
   0295 434 900
   mån–fre 9.00–11.00
  • Växel
   0295 430 291
   mån–fre 8.00–16.15
  E-postadresser
  • Vapen
   • Uppvisande av vapen
   • Vapen som tillhör dödsbo
   • Överlåtelse/uthämtning av vapen
 • Beskrivning
  Vanda huvudpolisstations tillståndstjänster (pass, identitetskort), finns i Dickursby bredvid järnvägstationen och köpcentrum Dixi. Hos oss kan du ansöka om pass, ID-kort, säkerhetsbranschens lov, vapentillstånd och andra lov. Vi betjänar i första hand kunder med tidsbokning, som kallas in med namn utan separat förhandsanmälan. Ifall du inte har tidsbokning, var beredd att köa. Alla våra servicer och öppethållningstider hittar du nedan
  Besöksadress
  Banvägen 11 C, 6. våning, 01300 VANDA
  Visa på kartan
  Ingången till 11 C-trappan sker lättast yttre vägen, från Banvägens sida. Vi betjänar även utan tidsbokning.
  Postadress
  PB 98, 01301 VANDA
  Öppettider
  • Mån.-fre. 8-16.15.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Aseluvat
   0295 434 900
   mån–fre 9.00–11.00
  • Hittegods
   0295 436 773
   mån–fre 8.30–11.00
  • Körrättsärenden
   0295 434 900
   mån–fre 9.00–11.00
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 434 900
   mån–fre 9.00–11.00
  • Polisanmälningar
   0295 435 100
   mån–fre 8.30–12.00
  • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
   mån–fre 8.00–16.15
  • Tipstelefon
   0295 413 636
   mån–fre 8.00–16.00
  • Växel
   0295 430 291
   mån–fre 8.00–16.15
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
   • Tillfälligt pass
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som säkerhetskontrollör
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Godkännande som vapensamlare
   • Skjutvapentillstånd
  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete
   • Förlängning av visum

Östra Nylands serviceställe H:fors-Vanda flygplats

 • Beskrivning
  Detta verksamhetsställe betjänar i första hand flygresenärer och utfärdar endast snabbpass och express pass.
  Besöksadress
  Pilotvägen 1, 4. våning, 01530 VANDA
  Visa på kartan
  Ingång på gatunivå genom samma entrédörr som Scandic Hotel Airport.
  Postadress
  PB 98, 01531 Vanda
  Öppettider
  • Mån.-sön. 7-16.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Lokala tillståndsärenden
   0295 413 720
   mån–sön 7.00–16.00
  • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
   mån–fre 8.00–16.15
  • Tipstelefon
   0295 413 636
  • Utlänningspolisen
   0295 430 291
   mån–fre 8.00–16.00
  • Växel
   0295 430 291
   mån–fre 8.00–16.15
  • Pass och identitetskort
   • Tillfälligt pass