Innehållspublicerare

I Lojo, Kyrkslätt och Raseborg betjänar polisen i tillstånds- och polistjänsteärenden med delvis begränsade öppettider mellan juni och augusti. Ytterligare information: https://poliisi.fi/sv/-/sommarsasongen-medfor-andringar-i-en-del-av-tillstands-och-polistjansterna-vid-polisinrattningen-i-vastra-nyland

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Polisinrättningen i Västra Nyland, verksamhetsställen och tjänster

Vi är verksamma i tio kommuner i Västra Nyland, från Esbo genom Kyrkslätt och Raseborg till Hangö, och till Högfors i norr. Området präglas av glesbygd och livlig pendlingstrafik till huvudstadsregionen. För tjänster och öppettider, se informationen om polisstationerna.
 • Ring alltid 112 i en nödsituation.

  Sköt dina ärenden i första hand på nätet.

  Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

  Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt.

  Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

  För samtal till 0295-numret betalar du

  • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
  • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
  • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

  Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Esbo huvudpolisstation

 • Beskrivning
  Esbo huvudpolisstation ligger i Knektbro bredvid Åbo motorväg. Polisjouren tar emot brottsanmälningar och hittegods på vardagar under öppettider. Våra övriga polisstationer ligger i Kyrkslätt, Lojo och Raseborg. Alla tjänster och öppettider nedan.
  Besöksadress
  Knektbrogränden 4, 02630 ESBO
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Må-fre 8-16.
  Undantag
  • 2.4.2024–31.12.2025
   Hittegodsbyrå betjänar må–fre kl 9.00–11.00.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0295 438 396
   mån–fre 9.00–11.00
  • Polisjouren
   0295 438 033
   mån–fre 8.00–16.15
  • Polisjouren
   0295 438 031
   mån–fre 8.00–16.15
  • Växel
   0295 430 281
   mån–sön 8.00–16.00
  E-postadresser
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
 • Beskrivning
  Esbo huvudpolisstation ligger i Knektbro bredvid Åbo motorväg. Hos oss kan du ansöka om pass, identitetskort och andra tillstånd. Våra övriga polisstationer ligger i Kyrkslätt, Lojo och Raseborg. Vi betjänar i tillståndsärenden vardagar måndag-fredag. Tillståndskanslierna är stängda på vardagar som är helgdagar. Våra tjänster och öppethållningstider hittar du nedan.
  Besöksadress
  Knektbrogränden 4, 02630 ESBO
  Visa på kartan
  Postadress
  PB 20, 02631 ESBO
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 4.8.2024
   Mån.-fre. 8-16.15.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0295 438 396
   mån–fre 9.00–11.00
  • Polisjouren
   0295 438 033
   mån–fre 8.00–16.15
  • Polisjouren
   0295 438 031
   mån–fre 8.00–16.15
  • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
  • Rådgivning
   0295 438 533
   mån–fre 9.00–11.00
  • Tillstånsservice
   0295 430 281
   mån–fre 8.00–16.15
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Körrätt
   • Kontroll av hälsotillståndet hos en körkortsinnehavare
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om gissningstävling
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
   • Tillfälligt pass
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Skjutvapentillstånd
   • Vapen som tillhör dödsbo
  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete
   • Förlängning av visum
 • Beskrivning
  Uppvisning av vapen i huvudsak tisdagar med tidsbeställning. Boka tid på polisens nätsidor https://asiointi.poliisi.fi/ajanvaraus-fe . På en 15 minuters tid kan du uppvisa högst tre (3) vapen. "Vapengranskningen". OBS! Uppvisning av vapen i adressen Knäktbrogränd 4, (ingången är till vänster sett från huvuddörren.)
  Besöksadress
  Knektbrogränden 4 A 3, 02630 ESBO
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Tis. 9-11 och 12-16.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Uppvisande av vapen
   0295 438 315
   mån 9.00–11.00, tor 9.00–11.00
  • Växel
   0295 430 281
  E-postadresser
  • Vapen
   • Uppvisande av vapen
   Service information

   Endast tisdagar med tidsbeställning. På en 15 minuters tid kan du uppvisa högst tre (3) vapen. Nihtisillankuja 4 A3, 02630 Espoo, ”UPPVISNING AV VAPEN ”

Kyrkslätts polisstation

 • Beskrivning
  Polisdejouren tar emot brottsanmälningar och handlägger hittegods på vardagar under öppettider. OBS! Tillståndsärenden är öppet endast måndagar och torsdagar. Du kan ansöka om pass, indentitetskort, lov inom privata säkerhetsbranschen från Kyrkslätts polisstation. Våra övriga polisstationer ligger i Esbo (huvudpolisstation), Lojo och Raseborg. Alla tjänster och öppettider nedan.
  Besöksadress
  Stationsvägen 7, 02400 KYRKSLÄTT
  Visa på kartan
  Postadress
  PB60, 02401 KYRKSLÄTT
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 1.9.2024
   Mån.-tis. samt tors. 9-12 och 13-16.
  Undantag
  • 3.6.2024–1.9.2024
   OBS! Tillståndsärenden är stängd från 1 juni till 31 augusti 2024

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0295 438 050
   mån–fre 9.00–16.00
  • Polisens riksomfattande rådgivningstjänst
   0295 419 800
  • Polisjouren
   0295 438 050
   mån–fre 9.00–16.00
  • Protokollbeställning
   0295 438 060
  • Växel
   0295 430 281
  E-postadresser
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
 • Beskrivning
  Polisdejouren tar emot brottsanmälningar och handlägger hittegods på vardagar under öppettider. Du kan ansöka om pass och indentitetskort från Kyrkslätts polisstation. Våra övriga polisstationer ligger i Esbo (huvudpolisstation), Lojo och Raseborg. Alla tjänster och öppettider nedan.
  Besöksadress
  Stationsvägen 7, 02400 KYRKSLÄTT
  Visa på kartan
  Postadress
  PB 60, 02401 KYRKSLÄTT
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 1.9.2024
   Stängd
  Undantag
  • 27.5.2024–31.8.2024
   OBS! Polisjouren är öppet 27.5.-31.8.2024 må-ti och to 9-12 och 13-16
  • 3.6.2024–1.9.2024
   OBS! Tillståndstjänsten är stängd

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0295 438 050
  • Polisjouren
   0295 438 050
  • Protokollbeställning
   0295 438 060
  • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
  E-postadresser
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning

Lojo polisstation

 • Beskrivning
  Lojo polisstation ligger i Lojo centrum. Polisjouren tar emot brottsanmälningar. Hos oss kan du ansöka om pass, identitetskort och andra tillstånd. Vi sköter även ärenden som gäller hittegods och vapentillstånd. Våra övriga polisstationer ligger i Esbo (huvudpolisstation), Kyrkslätt och Raseborg. Alla tjänster och öppettider nedan.
  Besöksadress
  Postgatan 3, 08100 LOJO
  Visa på kartan
  Postadress
  PB 101, 08101 LOJO
  Öppettider
  • Mån.-fre. 9-16.15.
  Undantag
  • 27.5.2024–1.9.2024
   OBS! Polisjouren är öppet endast må, ti och to kl 9:00-16:15.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0295 436 084
   mån–fre 9.00–11.00
  • Polisjouren
   0295 436 015
   mån–fre 9.00–16.00
  • Protokollbeställning
   0295 436 084
   mån–fre 9.00–11.00
  • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
   mån–fre 8.00–16.15
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Körrätt
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för gissningstävling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
   • Tillfälligt pass
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Skjutvapentillstånd
  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete
 • Beskrivning
  Uppvisning av vapen i huvudsak ojämna veckor på onsdagar med tidsbeställning. Boka tid på polisens nätsidor https://asiointi.poliisi.fi/ajanvaraus-fe På en 15 minuters tid kan du uppvisa högst tre (3) vapen. Anmälning till tillståndsförvaltningen, Postgatan 3, 08100 Lojo.
  Besöksadress
  Postgatan 3 B, 08100 LOJO
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 28.7.2024
   På jämna veckor stängd. På udda veckor ons. 9-16.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Växel
   0295 430 281
  Den här enheten erbjuder inga tjänster per e-post. Ni kan kontakta per telefon.
  • Vapen
   • Uppvisande av vapen
   Service information

   Ojämna veckor onsdagar med tidsbeställning. På en 15 minuters tid kan du uppvisa högst tre (3) vapen.

Raseborgs polisstation

 • Beskrivning
  Raseborgs polisstation finns belägen i närheten av Ekenäs centrum. Polisjouren tar emot brottsanmälningar. Hos oss kan du ansöka om pass, identitetskort och andra tillstånd. Vi sköter även ärenden som gäller hittegods och vapentillstånd. Våra övriga polisstationer ligger i Esbo (huvudpolisstation), Kyrkslätt och Lojo. Vi betjänar i tillståndsärenden vardagar måndag-fredag. Tillståndskanslierna är stängda på vardagar som är helgdagar. Våra tjänster och öppethållningstider hittar du nedan.
  Besöksadress
  Formansallén 4, 10600 EKENÄS
  Visa på kartan
  Postadress
  PB 9, 10601 EKENÄS
  Öppettider
  • Mån.-fre. 9-16.
  Undantag
  • 27.5.2024–1.9.2024
   OBS! Polisjouren är öppet endast må och ons kl 9:00-16:00 och fre kl 10:00-14:00.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Hittegods
   0295 413 155
   mån–fre 9.00–16.00
  • Polisjouren
   0295 413 155
  • Riksomfattande rådgivningstjänst och tidsbokning
   0295 419 800
  E-postadresser
  • Försvunna dokumenter
   • Anmälan om ett förkommit dokument
  • Hittegods
   • Hittegods
  • Körrätt
   • Specialvillkor för körkortet och sänkning av körkortsklass
   • Återställande av körrätt
   • Övervakad körrätt
  • Lotterier och penninginsamlingar
   • Anmälan om gissningstävling
   • Anmälan om småskalig insamling
   • Tillstånd för varulotteri
   • Tillstånd för varuvinstautomat
   • Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
  • Offentliga tillställningar
   • Allmän sammankomst
   • Ärenden gällande offentlig tillställning
  • Pass och identitetskort
   • Ansökan om pass
   • Identifiering av en person
   • Identitetskort
   • Identitetskort för utlänning
   • Tillfälligt pass
  • Polisjour och brottsanmälan
   • Brottsanmälan
  • Privat säkerhetsbransch
   • Godkännande som ordningsvakt
   • Godkännande som tillfällig väktare
   • Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
   • Godkännande som väktare
  • Vapen
   • Europeiskt skjutvapenpass
   • Skjutvapentillstånd
  • Övriga tillstånd och anmälningar
   • Anmälan om fyrverkeriuppvisning
   • Anmälan om sprängningsarbete
 • Beskrivning
  Uppvisning av vapen i huvudsak jämna veckor onsdagar med tidsbeställning. Boka tid på polisens nätsidor https://asiointi.poliisi.fi/ajanvaraus-fe . På en 15 minuter tid kan du uppvisa högs tre (3) vapen. Anmälning till tillståndsförvaltningen, Formansallén 4, 10600 Ekenäs.
  Besöksadress
  Formansallen 4, 10600 EKENÄS
  Visa på kartan
  Öppettider
  • Öppethållningstiderna till 28.7.2024
   På jämna veckor ons. 9-16. På udda veckor stängd.

  Hantera dina ärenden via nätet på adressen asiointi.poliisi.fi/sv

 • Telefonnummer
  • Växel
   0295 430 281
   mån–fre 8.00–16.00
  Den här enheten erbjuder inga tjänster per e-post. Ni kan kontakta per telefon.
  • Vapen
   • Uppvisande av vapen
   Service information

   Jämna veckor onsdagar med tidsbeställning. På en 15 minuters tid kan du uppvisa högst tre (3) vapen.