Länkstig

Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Tammerfors huvudpolisstation, hittegods

Huvudpolisstationen för Polisinrättningen i Inre Finland
Tammerfors huvudpolisstations tillståndstjänster finns på Hatanpää riksväg mitt emot busstationen. Hittegodsbyrån finns i tillståndsentrén. Vi tar emot hittegods. Förfrågningar om förkomna nycklar besvaras inte per telefon. Öppen 13.00-15.00.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Hatanpään valtatie 16, 33100 TAMPERE

Postadress

PB 147, 33101 TAMPERE

Öppettider

Må-fre 13-15.

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 440 131
 • Hittegods (13:00 - 15:00)
  0295 445 389
  mån–fre 13.00–15.00

E-postadresser

Vi tjänar i dessa frågor

Hittegods

Polisens hittegodsverksamhet.