Poliisi - Yhteystiedot - Poliisiasema ja poliisilaitos

Torneå polisstation, polisjouren

En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland
En av polisstationerna vid Polisinrättningen i Lappland. En polisstation är ett verksamhetsställe för den lokala polisen. Den lokala polisen har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och arbeta för att förebygga brottslighet, undersöka brott och annat som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Vidare ska polisinrättningen leda och övervaka trafiken samt arbeta för att trafiksäkerheten främjas. Dessutom ska den sköta andra uppgifter som föreskrivs eller bestäms för polisen. Den lokala polisen ansvarar för polisens tillståndstjänster, som finns vid polisens verksamhetsställen och vid flera samservicepunkter runtom i landet. Polisens tillståndstjänster hör till polisens egentliga kärnverksamhet, upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, förebyggande av brott och främjande av trafiksäkerhet.

Ring alltid 112 i en nödsituation.

Sköt dina ärenden i första hand på nätet. Boka en servicetid där i förväg, när det är möjligt. Läs anvisningarna först innan du ansöker om pass, id-kort eller annat tillstånd eller lämnar in en brottsanmälan.

Polisinrättningen som behandlar ditt ärende svarar på frågor om pågående ärenden. Till exempel beställningar av utredningsprotokoll och kopior av brottsanmälningar ska göras direkt till inrättningen eller stationen. Se kontaktuppgifterna för den aktuella inrättningen eller stationen.

För samtal till 0295-numret betalar du

 • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
 • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
 • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Besöksadress

Pitkäkatu 1, 95400 TORNIO

Öppettider

Må-fre 9-12 och 13-15.
Undantag
 • 1.6.2022–31.8.2022
  Tornion poliisiasemalla ei oteta vastaan rikosilmoituksia 1.6.-31.8.2022. Rikosilmoitus tulee tehdä sähköisesti tai asioimalla Kemin poliisiasemalla arkisin klo 8.30-15.30 puh. 0295 466 156
 • 6.6.2022–31.8.2022
  Tornion poliisiasemalla otetaan vastaan löytötavaroita 6.6.-8.7.2022 ja 15.8.-31.8.2022 vain keskiviikkoisin klo 9.00-15.00.

Telefonnummer

 • Växeln
  0295 460 321
 • Brottsundersökning
  0295 466 156
  ons 9.00–15.00
 • Hittegods
  0295 466 137
  mån–fre 8.00–15.00
 • Lokala tillståndsärenden
  0295 416 985
  mån–fre 8.00–16.00
 • Polisjouren
  0295 466 137
  mån–fre 8.00–15.00
 • Protokollbeställning
  0295 466 137
  mån–fre 8.00–15.00
 • Växel
  0295 460 321
  mån–fre 8.00–16.00

Vi tjänar i dessa frågor

Anmälan om ett förkommit dokument

Anmälan om förkomna dokument utfärdade av polisen.

Hittegods

Polisens hittegodsverksamhet.

Brottsanmälan

Den som blivit offer för ett brott bör göra en brottsanmälan till polisen så fort som möjligt.