Länkstig

Navigeringsmeny

Rahapelimarkkinoiden kehitys - sv

Utveckling av marknaden för penningspel i Fastlands-Finland


Veikkaus Oy har exklusiv rätt att bedriva spel på Finlands fastland. År 2019 var spelmarginalen för exklusivt beroende penningspel 1,690,7 miljoner euro, en minskning med 3,9% jämfört med föregående år. 31,8% av spelmarginalen genererades via elektroniska distributionskanaler.

Bedömning av utvecklingen av finländarnas online spelande utanför Finlands fastland

Polisstyrelsens lotteriförvaltning övervakar utvecklingen av spelmarknaden genom flera olika källor.

På Finlands fastland gäller Veikkaus Oy:s exklusiva rätt att erbjuda spel, också elektroniska distributionskanaler där spelare kan delta i spel, till exempel via Internet eller olika mobilapplikationer. Finska lagen förbjuder inte spelare att delta i andra online spel, även om erbjudandet av dem till Finland strider mot lotterilagen.

Under de senaste 10 åren har de olovliga online spel som är utomstående från ensamrättssystemet, svarat för cirka 30% av spelmarginalen på den Fastlands-Finlands online-spelmarknaden. Denna del inkluderar också spelande som riktar sig till den autonoma regionen Åland, så andelen spel som riktas utanför hela Finlands territorium är ännu mindre.

Lotteriförvaltningens uppskattning av marginalen för online spel riktat utanför hela Finland är för tillfället cirka 200 miljoner euro. Enligt den autonoma regionen Åland är storleken på den finländska offshore-marknaden betydligt, cirka under 300 miljoner euro. Offshore-marknadens storlek beräknas ha varit oförändrad de senaste tre åren.

Källor och metoder som används i bedömningen

 

Bland allmänheten hänvisas ofta till uppskattningar från det brittiska marknadsövervaknings- och analysföretaget H2 Gambling Capital om utvecklingen av spelmarknaden i Finland och på andra håll i världen.

Lotteriförvaltningen har också tillgång till de data och prognoser som H2GC producerar. Utöver dessa metoder, används bl.a. resultaten av olika undersökningar, delårsrapporter från börsnoterade offshore-företag, data om utvecklingen av nätverkstrafik och bedömningar av marknadsutvecklingen från andra länders tillsynsmyndigheter, för att utforma marknadsvärdet.

Uppskattningen av stagnationen på den finländska offshore-marknaden de senaste åren baseras huvudsakligen på den information som publicerats av de viktigaste offshore-operatörerna i deras delrapporter om vändningen av spelmarginaltillväxten i de nordiska länderna. Dessutom kan bl.a. resultaten av omfattande befolkningsundersökningar som Veikkaus Oy låtit göras hos Taloustutkimus Oy användas. Enligt dessa undersökningar har andelen av den vuxna befolkningen som spelar offshore-spel online varit nästan oförändrad mellan 2017 och 2020.