7  Yhteenveto keskeisimmistä tunnusluvuista

Tunnusluku Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2018 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2019 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2020 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2021 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti 2022 Järjestä taulukko sarakkeen mukaan nousevasti
Henkilötyövuodet, poliisimomentti 9,776 9,945 10,116 10,108 10,240
Henkilöstömäärä, poliisimomentti, keskiarvo 9 986 10 159 10 348 10 349 10,500
Määräaikaisten %-osuus koko henkilöstöstä, pl. opiskelijat 10.20% 10.40% 12.00% 12.30% 13.20%
Osa-aikaisten henkilöiden %-osuus koko henkilöstöstä 2.80% 3.10% 2.90% 3.00% 3.30%
Naisten %-osuus koko henkilöstöstä 30.00% 30.80% 31.30% 31.60% 32.60%
Keski-ikä vuoden lopussa 43.5 43.5 43.4 43.6 43.6
Sairauspoissaolot, työpäivää/henkilötyövuosi 9.5 9.8 9.1 9.2 12.5
Tapaturmapoissaolot, työpäivää/henkilötyövuosi 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Julkiset rekrytoinnit, lukumäärä 729 732 762 533 748
Lähtövaihtuvuus, % 5.5 4.6 4.9 4.4 5.2
Vanhuuseläkkeelle jääneet, lukumäärä 224 199 189 199 244
Koulutuspanostus, työpäivää/henkilötyövuosi 3.7 3.6 2.6 2.6 3.1
Maksetut palkat sivukuluineen, poliisimomentti, milj. € 549.6 582 597.7 609.3 639.5