Murupolku

Poliisi.fi verkkopalvelun saavutettavuusseloste

Poliisi.fi saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua Poliisi.fi ja on laadittu 25.11.2020.

Päivitetty 22.9.2023. 

Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset tasolla A täysin ja tasolla AA osittain.

Ei-saavutettava sisältö

1. Kohtuuton rasite

  • Poliisitoiminnan ohjauksen ja seurannan uusimmat asiakirjat (tilinpäätökset, toimintakertomukset, tulossopimukset) eivät täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia. Työ niiden muuntamiseksi on aloitettu mutta on hidasta.
    Uusimmat tilinpäätökset, toiminta- ja taloussuunnitelmat voi tilata Poliisihallituksen kirjaamosta. Muun tulossopimuksen ja toimintakertomuksen voi tilata asianomaisen poliisiyksikön kirjaamosta

2. Verkkosivusto ei ole kaikilta osin vaatimusten mukainen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  • Yksittäisiltä kuvituskuvilta puuttuu alt-teksti. Asia on ohjeistettu ja neuvomme sisällön julkaisijoita.
  • Poliisin asianhallintajärjestelmässä tuotetuissa asiakirjoissa on poliisin miekkalogo, josta puuttuu vaihtoehtoinen kuvaus. Asiakirjoista puuttuu myös otsikko. Puute on tunnistettu ja korjaavat toimenpiteet käynnissä.
  • Blogien pääkuvista puuttuvat alt-tekstit. Ongelma on ilmoitettu toimittajalle.
  • Asealan elinkeinonharjoittajan ilmoituksiin tarkoitetut Excel-lomakkeet eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. Ne ovat koneellisesti suoraan järjestelmään luettavia ja tästä syystä ne eivät ole kokonaisuudessaan ruudunlukijan luettavissa. 
  • Asehuutokauppailmoitusten aseluettelot eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. Ne ovat suoraan nykyisestä asetietojärjestelmästä saatavia tulosteita; asetietojärjestelmän käyttöönoton ajankohtana ei saavutettavuutta edellytetty. Saavutettavuus on huomioitu uuden asetietojärjestelmän kehitystyössä. 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme?

Kerro meille ja teemme parhaamme asian korjaamiseksi.

Anna saavutettavuuspalautetta poliisille sähköpostilla saavutettavuuspalaute@poliisi.fi.

Poliisille saapuneet saavutettavuuspalautteet kirjataan poliisin asiankäsittelyjärjestelmään.

Vastaamme saavutettavuuspalautteisiin ja pyyntöihin viipymättä, mutta viimeistään kahden viikon kuluessa yhteydenotosta. Jos pyyntö saada tiedot saavutettavuusvaatimukset täyttävässä muodossa koskee laajaa digitaalisen palvelun sisältöä, voimme jatkaa vastausaikaa kahdella viikolla. Ilmoitamme lisäajasta pyynnön tehneelle palvelun käyttäjälle. 

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus@avi.fi 
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen.

Poliisi on uudistanut verkkopalvelunsa varmistaakseen teknisen saavutettavuuden. Samalla on uudistettu määrätietoisesti sisältöjä selkeiksi ja vastaamaan käyttäjän kysymyksiin. 

Jatkamme sisällön kehittämistä sekä teknisen saavutettavuuden ylläpitoa. Jokaisen sisällön alareunassa on painike, josta voi antaa palautetta siitä, palveleeko sisältö käyttäjää. 

Seuraamme teknisesti sivuston eheyttä ja saavutettavuusvaatimuksien täyttämistä. 

Koulutamme ja ohjeistamme sisällön julkaisijat toteuttamaan saavutettavuutta käytännössä. 

Otamme mielellämme vastaan sivujemme saavutettavuutta edistävää palautetta.

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa

Poliisin neuvontapalvelu voi auttaa yleisissä kiireettömissä kysymyksissä puhelimella ja chatin avulla. 

Jokainen poliisiyksikkö ja palvelupiste auttaa tarvittaessa.

Jos haluat keskustella saavutettavuudesta, ota yhteyttä Poliisihallituksen viestintään.

Tämä verkkosivusto on julkaistu
25.11.2020