Murupolku

Toimintaympäristö - hero

Toimintaympäristö ja tilastot

Poliisi seuraa ja analysoi muuttuvaa toimintaympäristöä koko ajan. Analyysit tarjoavat kokonaiskuvan yhteiskunnan megatrendeistä, trendeistä ja ilmiöistä. Nämä yhteiskunnan muutokset vaikuttavat sekä rikollisuuteen että yhteiskunnan turvallisuuteen.

Poliisikouluttaja seuraa koulutusta parvekkeelta.

Navigointivalikko

Toimintaympäristö ja tilastot

Toimintaympäristön analysointi edistää tietojohtoista poliisin toiminnan suunnittelua

Poliisi tunnistaa ja ymmärtää poliisitoiminnalle merkittäviä ilmiöitä paremmin analyysien avulla. 

Poliisihallituksen poliisitoimintayksikön analyysitoimintojen vastuualue tuottaa toimintaympäristön analyysit ja tilastot poliisille. Laajemmat julkiset analyysit julkaistaan myös verkkosivuilla. Osa analyyseistä on vain poliisin käyttöön tarkoitettuja.

Analyyseissä voidaan ottaa erilaisia näkökulmia, kuten tekijöiden tai rikosten uhrien. Analyysit seuraavat myös globaaleja rikosilmiöitä. Poliisi seuraa ja arvioi, miten rikosilmoitusten määrät muuttuvat myös Suomessa kansainvälisten rikosilmiöiden rantautuessa Suomeen.

Nauhassa lukee sinisellä valkoisella pohjalla Poliisin eristämä alue, poliisi. polis.

 

Rikostilastot

Rikollisuuteen keskittyvän toimintaympäristöanalyysin lisäksi julkaistaan tilastot kaikista poliisille ilmoitetuista rikoksista viimeisen viiden vuoden ajalta.

Tilastot ovat tarkasteltavissa valtakunnallisesti, poliisilaitoskohtaisesti sekä kuntatasolla. Lisäksi julkaistaan tilastot rikoksesta epäiltyjen ja asianomistajien sukupuoli- ja ikäjakaumaa eri rikosalueilta.

Julkaistavat tilastot perustuvat poliisin rikosilmoitusjärjestelmästä saataviin tietoihin ja ne tullaan jatkossa päivittämään tähän kerran kuukaudessa.

Rikostilastot asianomistajittain

Valtakunnalliset ja poliisilaitoskohtaiset luvut ikäryhmittäin. Liitteessä on aina uusin saatavilla oleva tilasto ja tilasto kattaa viisi viimeistä vuotta.

Poliisin tietoon tulleista rikostapauksista mukana ovat  ne, joissa asianomistaja on tiedossa.

  • Jos samassa tapauksessa on useampi asianomistaja, näkyy tapaus tilastoissa yhtä moneen kertaan. Asianomistajat jaotellaan sukupuolittain ja ikäryhmittäin.
  • Tilaston ajanjakso on ilmoituspäivän mukaan
  • Tilaston välilehtinä ovat asianomistajien tapausten määrä koko maassa yhteensä ja tapahtuma-alueittain eli poliisilaitosten aluejaon mukaan.

Rikostilastot nimikkeittäin

Rikostilastot nimikkeittäin esittelee valtakunnalliset ja poliisilaitoskohtaiset luvut viimeisen viiden vuoden ajalta.

Rikoksesta epäiltyjen määrät

Rikoksesta epäiltyjen määrät kertovat valtakunnalliset ja poliisilaitoskohtaiset luvut ikäryhmittäin viimeiseltä viideltä vuodelta.

  • Poliisin tietoon tulleista rikoksista on mukana ne, joissa epäilty on tiedossa. Jos samassa rikoksessa on useampi epäilty henkilö, näkyy rikos tilastoissa yhtä moneen kertaan.
  • Epäillyt henkilöt sukupuolittain ja ikäryhmittäin.
  • Tilaston ajanjakso on ilmoituspäivän mukaan
  • Tilaston välilehtinä rikoksesta esitämme epäiltyjen henkilöiden rikosten määrä koko maassa yhteensä ja erikseen tapahtuma-alueittain eli poliisilaitoksittain.

Rikollisuustilastot

Analyysit ja rikollisuustilastot

Poliisin toimintaympäristöanalyysi 2019, osa 2/6: Julkinen keskustelu

Katsaus poliisin toimintaympäristöön 2019, osa 2 ei täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia. Voit tiedustella asiakirjaa Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta [email protected] 

Rikostilastot

Rikostilastot nimikkeittäin, valtakunnalliset ja poliisilaitoskohtaiset luvut vuosina 2016-2021

Rikostilastot on päivitetty viimeksi tammikuussa 2022. Lisää rikostilastoja voit hakea Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

Lisätietoja poliisin tilastoista saat osoitteesta [email protected]

Toimintaympäristö ja tilastot linkkilista