Murupolku

Toimintaympäristö - hero

Toimintaympäristö ja tilastot

Poliisi seuraa ja analysoi muuttuvaa toimintaympäristöä koko ajan. Analyysit tarjoavat kokonaiskuvan yhteiskunnan megatrendeistä, trendeistä ja ilmiöistä. Nämä yhteiskunnan muutokset vaikuttavat sekä rikollisuuteen että yhteiskunnan turvallisuuteen.

Poliisikouluttaja seuraa koulutusta parvekkeelta.

Navigointivalikko

Toimintaympäristö ja tilastot

Toimintaympäristön analysointi edistää tietojohtoista poliisin toiminnan suunnittelua

Poliisi tunnistaa ja ymmärtää poliisitoiminnalle merkittäviä ilmiöitä paremmin analyysien avulla. 

Poliisihallituksen poliisitoimintayksikön analyysitoimintojen vastuualue tuottaa toimintaympäristön analyysit ja tilastot poliisille. Laajemmat julkiset analyysit julkaistaan myös verkkosivuilla. Osa analyyseistä on vain poliisin käyttöön tarkoitettuja.

Analyyseissä voidaan ottaa erilaisia näkökulmia, kuten tekijöiden tai rikosten uhrien. Analyysit seuraavat myös globaaleja rikosilmiöitä. Poliisi seuraa ja arvioi, miten rikosilmoitusten määrät muuttuvat myös Suomessa kansainvälisten rikosilmiöiden rantautuessa Suomeen.

Nauhassa lukee sinisellä valkoisella pohjalla Poliisin eristämä alue, poliisi. polis.

Tilastot

Rikollisuuteen keskittyvän toimintaympäristöanalyysin lisäksi julkaistaan kuukausittain tilastot kaikista poliisille ilmoitetuista rikoksista sekä poliisin hälytystehtävistä, toimintavalmiusajasta, palvelukykyajasta, liikennevalvonnan suoritteista ja poliisin maksullisista luvista.

Suurin osa tilastoista on tarkasteltavissa valtakunnallisesti, poliisilaitoskohtaisesti sekä kuntatasolla. 

Poliisin tilastot

Analyysit ja tilastot

Poliisin toimintaympäristöanalyysit

Toimintaympäristöanalyysi, osa I (ulkoinen toimintaympäristö)

Toimintaympäristöanalyysi, osa II (pääoma-analyysi)

Saate toimintaympäristöanalyyseille

Voit tiedustella asiakirjoja Poliisihallituksen kirjaamosta kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi. 

Poliisin vuositilastot

Poliisin tilastot vuosilta 2020–2022

Rikostilastot

Poliisin tietoon tulleet rikokset rikosryhmittäin ja -nimikkeittäin poliisilaitoksittain

Rikostilasto nimikkeet laitoksittain (saavutettava)

Rikostilasto rikoslajit kunnittain (saavutettava)

Rikostilastot on päivitetty viimeksi elokuussa 2023. Lisää rikostilastoja voit hakea Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

Valvonta- ja hälytystoimen tilastot

Poliisin hälytystehtävät tehtäväluokittain

Poliisin hälytystehtävät kunnittain ja tehtäväryhmittäin (saavutettava)

Poliisin hälytystehtävät laitoksittain ja tehtäväkoodeittain (saavutettava)

Poliisin toimintavalmiusaika, 80. persentiili

Poliisin toimintavalmiusaika (80. persentiili) kunnittain (saavutettava)

Poliisin keskimääräinen toimintavalmiusaika

Poliisin keskimääräinen palvelukykyaika

Poliisin keskimääräinen toimintavalmius- ja palvelukykyaika kunnittain (saavutettava)

Valvonta- ja hälytystoimen tilastot on päivitetty viimeksi elokuussa 2023.

Liikenteen tilastot

Liikennevalvontatilasto, automaattinen liikennevalvonta

Liikennevalvontatilasto, automaattinen liikennevalvonta (saavutettava)

Liikennevalvontatilasto, huumepikatestit

Liikennevalvontatilasto, huumepikatestit (saavutettava)

Liikennevalvontatilasto, liikennevirhemaksut

Liikennevalvontatilasto, liikennevirhemaksut (saavutettava)

Liikennevalvontatilasto, puhallutukset

Liikennevalvontatilasto, puhallutukset (saavutettava)

Liikenteen tilastot on päivitetty viimeksi elokuussa 2023.

Lupapalveluiden tilastot

Lupatilasto, poliisin maksulliset luvat

Lupatilasto, poliisin maksulliset luvat kuukausittain

Lupatilasto, poliisin maksulliset luvat kuukausittain (saavutettava)

Lupapalveluiden tilastot on päivitetty viimeksi elokuussa 2023.

Lisätietoja

Lisätietoja poliisin valtakunnallisista tilastoista saat Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi. 

Paikallisista tilastoista lisätietoja antavat poliisilaitokset. Yhteystietoja voit hakea Yhteystiedot sivulta.