Murupolku

Navigointivalikko

Toimintaympäristö ja tilastot

Toimintaympäristö ja tilastot

Poliisi seuraa ja analysoi muuttuvaa toimintaympäristöä koko ajan. Analyysit tarjoavat kokonaiskuvan yhteiskunnan megatrendeistä, trendeistä ja ilmiöistä. Nämä yhteiskunnan muutokset vaikuttavat sekä rikollisuuteen että yhteiskunnan turvallisuuteen.

Toimintaympäristön analysointi edistää tietojohtoista poliisin toiminnan suunnittelua

Poliisi tunnistaa ja ymmärtää poliisitoiminnalle merkittäviä ilmiöitä paremmin analyysien avulla. 

Poliisihallituksen poliisitoimintayksikön analyysitoimintojen vastuualue tuottaa toimintaympäristön analyysit ja tilastot poliisille. Laajemmat julkiset analyysit julkaistaan myös verkkosivuilla. Osa analyyseistä on vain poliisin käyttöön tarkoitettuja.

Analyyseissä voidaan ottaa erilaisia näkökulmia, kuten tekijöiden tai rikosten uhrien. Analyysit seuraavat myös globaaleja rikosilmiöitä. Poliisi seuraa ja arvioi, miten rikosilmoitusten määrät muuttuvat myös Suomessa kansainvälisten rikosilmiöiden rantautuessa Suomeen.

Tilastot

Rikollisuuteen keskittyvän toimintaympäristöanalyysin lisäksi julkaistaan kuukausittain tilastot kaikista poliisille ilmoitetuista rikoksista sekä poliisin hälytystehtävistä, toimintavalmiusajasta, palvelukykyajasta, liikennevalvonnan suoritteista ja poliisin maksullisista luvista.

Suurin osa tilastoista on tarkasteltavissa valtakunnallisesti, poliisilaitoskohtaisesti sekä kuntatasolla. 

Poliisin toimintaympäristöanalyysit

Toimintaympäristöanalyysi, osa I (ulkoinen toimintaympäristö)

Toimintaympäristöanalyysi, osa II (pääoma-analyysi)

Saate toimintaympäristöanalyyseille

Nuorisorikollisuuden taktinen teema-analyysi - määritelmät, tilannekuva ja toimintamallit

Voit tiedustella asiakirjoja Poliisihallituksen kirjaamosta kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi. 

Poliisin vuositilastot

Poliisin tilastot vuosilta 2021–2023

Rikostilastot

Poliisin tietoon tulleet rikokset rikosryhmittäin ja -nimikkeittäin poliisilaitoksittain

Rikostilasto nimikkeet laitoksittain (saavutettava)

Rikostilasto rikoslajit kunnittain (saavutettava)

Rikostilastot on päivitetty viimeksi toukokuussa 2024. Lisää rikostilastoja voit hakea Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

Valvonta- ja hälytystoimen tilastot

Poliisin hälytystehtävät tehtäväluokittain

Poliisin hälytystehtävät kunnittain ja tehtäväryhmittäin (saavutettava)

Poliisin hälytystehtävät laitoksittain ja tehtäväkoodeittain (saavutettava)

Poliisin toimintavalmiusaika, 80. persentiili

Poliisin toimintavalmiusaika (80. persentiili) kunnittain (saavutettava)

Poliisin keskimääräinen toimintavalmiusaika

Poliisin keskimääräinen palvelukykyaika

Poliisin keskimääräinen toimintavalmius- ja palvelukykyaika kunnittain (saavutettava)

Häiriöindeksi

Valvontaindeksi

Häiriö- ja valvontaindeksit kunnittain (saavutettava)

Valvonta- ja hälytystoimen tilastot on päivitetty viimeksi toukokuussa 2024.

Liikenteen tilastot

Liikennevalvontatilasto, automaattinen liikennevalvonta

Liikennevalvontatilasto, automaattinen liikennevalvonta (saavutettava)

Liikennevalvontatilasto, huumepikatestit

Liikennevalvontatilasto, huumepikatestit (saavutettava)

Liikennevalvontatilasto, liikennevirhemaksut

Liikennevalvontatilasto, liikennevirhemaksut (saavutettava)

Liikennevalvontatilasto, puhallutukset

Liikennevalvontatilasto, puhallutukset (saavutettava)

Liikenteen tilastot on päivitetty viimeksi toukokuussa 2024.

Lupapalveluiden tilastot

Lupatilasto, poliisin maksulliset luvat

Lupatilasto, poliisin maksulliset luvat kuukausittain

Lupatilasto, poliisin maksulliset luvat kuukausittain (saavutettava)

Lupapalveluiden tilastot on päivitetty viimeksi toukokuussa 2024.

Lisätietoja

Lisätietoja poliisin valtakunnallisista tilastoista saat Poliisihallituksen kirjaamosta osoitteesta kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi. 

Paikallisista tilastoista lisätietoja antavat poliisilaitokset. Yhteystietoja voit hakea Yhteystiedot sivulta.

Sinivalkoinen nauha, jossa lukee Poliisi, Poliisin eristämä alue ja Polis.