Murupolku

Navigointivalikko

Yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiantoa voidaan käyttää, kun asiakirjaa ei saada toimitettua muulla tavoin. Tämä voi johtua puuttuvista yhteystiedoista tai vaikka siitä, että tiedoksiannon vastaanottaja välttelee  tiedoksiantoa. Esimerkiksi ajokieltopäätös voidaan tarvittaessa antaa yleistiedoksiantona. 
 
Yleistiedoksiantoa käytetään myös, kun asiakirja on annettava tiedoksi yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä.

Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä poliisilaitoksessa.

Ilmoitus asiakirjan nähtäville asettamisesta julkaistaan poliisin verkkosivuilla ja tarpeen vaatiessa sanomalehdessä, josta tiedoksiannon vastaanottaja voi  parhaiten saada tiedon. 


Hallintolaki 434/2003 Finlexissä, erityisesti 62 §

Hae poliisilaitosten yhteystietoja

Sisältöjulkaisija

Helsingin poliisilaitos

Hämeen poliisilaitos

Itä-Suomen poliisilaitos

Kaakkois-Suomen poliisilaitos

Lapin poliisilaitos

Lounais-Suomen poliisilaitos

Oulun poliisilaitos

Sisä-Suomen poliisilaitos

Yleistiedoksiannot infolaatikko

Poliisilaitokset ja yleistiedoksiannot

Löydät myös poliisilaitosten sivuilta niiden antamat ilmoitukset, tiedoksiannot ja kuulutukset.